Tüm Kategoriler


Sayfalar

Seks ve Ya?am (+18)

Gemi?ten, gelece?e her ?ey ok de?i?ti diyoruz. ?imdilerde Ynsanlar de?i?ti eskiden byle miydi? sorularyny arkada? ortamlarynda sohbet esnasynda soruyoruz. Kyz-kyza, ya da erkek-erke?e olan sohbetlerimiz syrasynda bu konular(evlilik-seks- bakirelik) zaman zaman da olsa konu?uluyor. Kendi adyma "Hayyr asla konu?muyoruz" dersem yalan olur. Eskiden samanlykta, ahyrlarda, gizli k?elerde ya?anylanlar artyk gnmzde alenen ve ulu orta ya?anyyor. Gemi? ok fazla de?i?medi aslynda bazy ?eyler ?ekil de?i?tirdi biraz da evrim geirdi. Edep, ahlak, namus kavramlary ki?iden ki?iye de?i?ir oldu. Namus iki bacak arasynda mydyr? sorulary gen kyzlarymyzyn kafasyny oluka kary?tyrmaktadyr. Artyk bu soruya "Hayyr! Namus ya?am tarzymyz ile alakaly cevaby syka duyulmaya ba?lanmy?tyr. Ya?ady?ymyz ili?kiler ve Beyinde bitiyor diyenlerin sayysy da gittike o?aldy...
Eskiden cinsel ili?kiler sadece remek, ocuk sahibi olmak, soyumuz devam etsin diye yapylan bir eylemdi. Bugn ise insano?lu seksin dnya zevklerinin en ba?ynda geldi?ini d?nyor. Byle olunca merak ve ya?ama iste?i toplumumuzda gittike artyyor. Aile baskysy, mahalle baskysy, toplum baskysy sadece merakymyzy daha ok ate?liyor. Btn bunlar ki?inin kendi karakteri ile erdemleri ve inandy?y do?rular ile alakaly elbette. Yine de bir kyzyn gelece?i, dnyasy bir et parasyna my ba?lydyr? Tamam, bekret bir kyzyn en kutsal hazinesidir bu tarty?ylamaz bir gerek. Bu sapkyn dnyada kendini korumak, kollamak zorunda olan gen kyzlarymyz zaaflaryna yenik d?ebiliyor. Bir kyzyn cinselli?i ya?amasy iin ille de evlenmek zorunda olmasy my gerekir? Her insan sevdi?i insanla maalesef evlenemiyor, evlilikte bir kumar, ko?ulsuz bir risk. Bir kyz bekretini sevdi?i insana my vermeli yoksa oturup kysmeti kimse onu mu beklemeli? Bakireli?ini kaybeden kyzlarymyzyn da mutlu evlilik yaptyklary a?ikr ortada... Erkek yapty?y, ya?adyklary onca ?eye ra?men kyz-o?lan kyz isterim edasy ile caka satarken, kyzlarymyz neden ya?adyklary ile yargylanyp kt kyz damgasy yesin ki...
Cinsellik bir ihtiya diyoruz ve kabul ediyoruz. Madem bir ihtiya, giderilmesi gerekmez mi? Yoksa otur oturdu?un yerde evlenmeyi bekle, ondan sonra ya?arsyn byle mi demeliyiz? Sadece evli insanlaryn hakky de?ildir seks yapmak ya da sevi?mek. Sen istemesen de bedenin istiyor, tahrik ediyor, nefsini uyandyryyor, drtlerini aya?a kaldyryyor. Bir erkek nefsine ok fazla hkim olamaz zellikle de bulu? a?ynda her ?eyi ya?amaya, grmeye bu kadar istekli ve deli zamanlaryndayken Ya geneleve gidip pis kadynlarla beraber olacak ya da parasy varsa eskort(!) kyz kiralayacak... Ya porno izleyecek ya da erotik dergileri kary?tyrarak ihtiya duydu?unu ya?ayacak. Ya?adylar ve ya?amaya da devam edecekler. Bunlary yapmayan hi bir erkek oldu?una inanmyyorum. Btn bunlar bugnmzn ve hepimizin bildi?i gerekler...
Yargylamak, sorgulamak adyna do?ru ya da yanly? oldu?unun altyny izmiyorum... Bir ?eye tepki verirken bu tepkiye etki eden unsurlaryn oldu?unu ve bu unsurlary ate?leyen bir fitil oldu?unu sylyorum. Esas olan o fitili ate?leyip, ate?lememek...Yazar Hakkında

aleyna.
ALEYNA.

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun