Tüm Kategoriler


Sayfalar

Baba Olmak

Toplumun temel direklerinden biri sayylan aile en az iki ki?iden olu?an bir yapydyr. Daha sonra ocuklar gelir ve birey sayysy de?i?ir. 23 Martta kysmet olursa nc evlilik yyldnmmz kutlayaca?yz. Dn e?im bana hamile oldu?unu syledi. yyldyr kabullenemedi?im kendimi hazyr hissetmedi?im ama mahalle baskysy ile istemek zorunda kaldy?ym ocuk sahibi olma fikri Ve buna hazyrlanmak, bir trl o duyguyu hissedememek Olan olmu? artyk. Mutlu bir evlili?im var ama hazyr olmady?ym bir duygu baba olmak. Acaba ben de babamyn beni sevdi?i kadar sevebilir miyim ocu?umu? Onun kadar koruyabilir miyim, onunla a?layyp onunla mutlu olabilir miyim? Ku?ak aty?masy ya?ayacak myyym? Her ne kadar ok sevsem de benim babamla ayry kaldy?ym zamanlarda babamyn beni zledi?i gibi ben de onu zleyecek miyim? Bu sorularyn cevaplaryny kendime veremeden baba olaca?ymy ?rendim Artyk yapacak bir ?ey yok, ya?ayyp grece?im. Yn?allah mutlu ve gzel bir baba-evlat ili?kimiz olur


Yazar Hakkında

NiTtErYaH
NiTtErYaH

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun