Tüm Kategoriler


Sayfalar

ocuklara Saldyry

Kyzarym da, ?u porno sitelere (genel anlamda, yalnyzca ocuk pornosu ierenlere de?il) eri?imi kysytlayan zihniyet, neden gerek ocuklara eri?imi de kysytlayamyyor, ona kyzarym. Tahminimce, genel af durumlary bunun ba?yny ekiyor. Bir de cezanyn caydyrycyly?y konusu n plana ykyyor gibi. Soru cevap olsun:
-Ydam bazy durumlarda uygulanmaly my?
-Ama hangi bazy durumlar, bu greceli olur, o yzden tehlikeli.
-Ydam do?ru bir ?ey mi?
-Yok, bu da tehlikeli. Ya suun tespiti sa?lykly de?ilse, o zaman geri dn? yok.
-Ydamy kesin kanyt ve itiraf durumlarynda uygulayalym my?
-Peki, tamam, o olur.
-O hlde ?imdilik ?u sa?lyksyz ocuk tecavzcleri iin bu cezayy verelim mi?
-ok sevinirim. Ama...
-Amasy ne?
-Onlaryn akyl sa?ly?y yok genelde. Akyl sa?lyksyz biri lsn m yani?
-O hlde ne yapalym? lmesin de tecavz edip ldrsn m?
-Yok, o hi olmaz. O daha zalimce. br eksi bir zalimce.
-Do?ru. Mantyk byle gidiyor gibi. yleyse?
-yleyse diyece?im belli ama demiyorum. lkenin tecrbeli ceza hukukulary var, onlar desin asyl. Ya da referandum yapalym buna. De?mez mi? Bir u?ra?sak ?u konuyla. Sizin de ocu?unuz var. Tren raylarynda kesik kafalaryny buluyorlar bu miniklerin. Haydi ya?ama organyna azycyk elektrik versinler koltuklarda da, biraz kypyrdasyn stndekiler.
Ben yapamyyorum bir ?ey, iktidar sahibi de?ilim, hukuk da bilmiyorum. yle d?np d?np oturuyorum i?te...


Yazar Hakkında

boredtodeath
boredtodeath

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun