Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ba?langy

Yeni bir ?ehre ta?ynmy?tyk, yeni bir okul, yeni kom?ular ve arkada?lar mkemmel olaca?yny d?nd?m bir hayat ba?lyyordu... Ystanbul, ah Ystanbul gerekten de ?yk olunmayacak gibi de?il. Havasy suyu bamba?ka...
Okullaryn aylmasyna ok az kalmy?ty, tm hazyrlyklarym tamamdy. Ve o gn gelip atmy?ty bile iimde ylesine byk bir heyecan vardy ki... Okula gittim cidden babamyn dedi?i gibi ok iyi bir kolejdi burasy evrede biraz gezineyim demeye kalmadan mdr herkesi syra yapmy?ty bile. yle byle geti ilk gnm. Di?er gn kyzlarla oturmu? dedikodu yapyyorduk. Aralaryndan biri bizim synyfta ok yaky?ykly bir o?lanyn oldu?unu syledi, ben hari herkes tanyyordu o?lany, vp durdular benimse umurumda bile de?ildi. Kyzlar birden heyecandan tutulmu? gibi kapyya baktylar ne oldu?unu merak edip arkamy dndm ve o an gerekten ok etkileyici bir yz olan o ocukla gz gze geldik. Hayatymda ilk defa bir ocuktan etkilenmi?tim ama yle abartylacak bir ?ey de?ildi bu duygu, birka dakikaya geti. Gere?i kabul etmek istemeyen kyzlar olsa da bilinen bir gerek vardy kendini be?enmi?, kyzlarla gnl e?lendiren birisiydi bu ocuk. Kysa zaman iinde yle oldu?unu di?er kyzlarda fark etmi?ti ama hala onun etkisinde olanlar da vardy tabi...
Her neyse geelim bunlary Okul ayldyktan iki hafta sonra tiyatro gsterilerinin hazyrlyklary iin ba?vurmak isteyenlerin altyna ismini yazmasy gerekti?i ?eklinde bir duyuru asylmy?ty. Ysmimi tam yazyyorken bir isim dikkatimi ekti. Sadece ismi yazylyydy Betl" Yim ylesine rpermi?ti ki, boynumdaki kolyeyi syky syky tuttum acaba bu isim kolyemdeki kyza(5 ya?yndayken ayryldy?ymyz ?ehirdeki ok sevdi?im arkada?ym olan Betl.) ait olabilir miydi? Samaydy belki onun Ystanbulda ne i?i vardy ama igdlerim ok geli?mi? oldu?u iin bu ihtimalin pe?ine d?tm 3 gn sonra pes etmeye karar vermi?ken bir duyuru daha grdm, Tiyatro elemeleri yaryn ?le arasy yapylacaktyr".
Evet, oraya gitti?imde Betl bulabilirdim ki ylede oldu (buralary kysaca gemek istiyorum). O kyz benim ocukluk arkada?ym olan Betld stelik arkada? grubumuzun di?er ikisi de bu okuldaydy, Selim ve Berat... Eski gnlerdeki gibi drdmz beraber olaca?yz artyk demeye kalmadan Berkte bu okulda dedi Berat byk bir heyecanla. Benim synyfymdaki kendini be?enmi?, ukala, kyzlaryn ok sevdi?i ocuk Berkle, ocukluk a?kym, grubumuzun be?inci ki?isi masum ama yaramaz olan Berk ayny ki?iydi. Aslynda bu inanylmaz bir ?eydi, bu nasyl olurdu Ama gere?i kabul etmek zorundaydym... Yleriki gnler ne gsterecek hep beraber ya?ayyp grecektikYazar Hakkında

Esinti
esinti

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun