Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ba?langy (Dnem-2)

Geen dnemden baya?y bir farklyydy bu dnem. Betlle Berat ok az tarty?an, herkesin rnek aldy?y bir sevgiliydi ama artyk Betl srekli Beraty kyskanyyor Beratta Betln her ?eyine kary?yyordu. Bu nedenle srekli tarty?yyorlardy ama hi ayrylmadylar. Birbirlerini hala ok seviyorlardy nk. Biz ise geen dneme gre daha anlayy?ly bir ift olmu?tuk. Artyk birbirimizi kyskanmyyor, yargylamyyorduk. Ykinci dnem birinci dneme gre hem daha mutlu hem de daha zgn geirmi?tik. Ayryca bu dnem Selime sevgili bulmayla da geti. Selim hep beceremeyip daha sevgili olmadan byrakyyordu kyzlary. Ne gzel gnlerdi her gnmz ayry bir komediydi. Ykinci dnemin sonunda karne gn sabah erkenden kalktym, hazyrlanyyordum bir yandan da Betlle konu?uyorduk. Evden ykma vaktim geldi?inde bilgisayary tam kapatyrken bir e-mail geldi. Yimde kt bir his vardy ama yine de atym mesajy ama gnderen ki?inin adresini tanymyyordum. Yalnyzca bir resim vardy okulda en nefret etti?im kyz Dilek ve el ele(ayryca resmen onun iine d?en) Berk... A?layarak okula gittim. Gitti?imde oktan karneleri alyp da?ylmaya ba?lamy?lardy. Bizimkiler hemen ne oldu?unu sordu, bense onlary duymazlyktan gelip Berkin yanyna gittim foto?rafy sordum. Hemen inkr etti bir ?eyler syledi ama onu dinlemedim, ba?yrdym a?yrdym. Selim Berkin kolundan tutup okulun kar?ysyndaki markete gtrd su falan aldylar. Tam kar?yya geecekken bana glmsedi Berk, umursamaz bir edayla arkamy dndm ve o an y?lyk sesiyle bastyrylan frenin sesini duydum. Adeta donmu?tum birka saniye kymyldamadan durdum ve arkama dnp bakty?ymda... ?imdi aradan be? yyl geti ?u an niversite ikinci synyftayym. Lise ikinci synyfa ba?lamadan Ystanbuldan Denizliye ta?yndyk. Ystanbula ve ocuklu?umun geti?i Ankaraya bir kere bile u?ramadym. nceden herkesin ne?e kayna?y olan ben, ?imdilerde gitti?im her ortamda karamsarly?a yol ayyorum, sessiz, iine kapanyk birisi oldum. Di?er arkada?ymla ileti?imim kopmady. niversitede ilk yylymda benimle ayny okula geldiler hatta. Ama ben onlaryn ne?esini sndryorum o gnden beri Arkamy dnp kanlar iindeki sevgilimin hemen yanyna ko?up ba?yny bacaklaryma yaslayyp elleri ellerimde son szlerini syleyip "ld?" gnden beri... Son szleri iki kelimeden ibaretti; Seni seviyorum"...


Yazar Hakkında

Esinti
esinti

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun