Tüm Kategoriler


Sayfalar

Yhanetin Klleri

Ne zaman son bulacak, ne zaman dinecek acylarym Ya da ne zaman mutlu olaca?ym Binlerce pi?manlyk, binlerce utan duyuyorum ya?adyklarymdan ve de insan olmaktan. Ynsanlaryn bu denli zalim bu denli ikiyzl ve sevdiklerini bile arkadan vuracak kadar alak oldu?unu bilmezdim. Evet, bu dnyanyn bir de teki yz var, typky madalyonun di?er yz gibi. Ben de onlardan biriyim... Hani insan kamak istedike her ?ey stne stne gelir ya yrpyndyka daha ok dibe batar D?ncelerinden ykarmak istedike daha ok benli?ine yerle?ir ve her gzn kapatyp-aty?ynda onu grrsn. Korkarsyn, rperirsin ama yine de belli edemezsin. Y?te benimkisi yle bir ?ey... Yhanetin tadyna vardy?ymda sarho?lu?u ya?adym. Ba?ym dnd Hibir ?ey d?nemez oldum. Gzlerim tek bir noktaya sabitlenmi?ti adeta. evremdeki her ?ey anlamsyzdy. Kendime geldi?imde neden? dedim. Aslynda ben istememi?tim evlili?i. Hayallerim, umutlarym vardy. Oyununa gelmi?tim, beni kayrmy?ty ve ben bunu ne kimseye anlatabildim ne de anlatmamy istediler. Sorunlar ya?adyk, alty ay ayry kaldyk. Eve dnd?mde evim ba?ka bir yere ta?ynmy?ty. Evin her k?esi ihanet kokuyordu Peki ama neden yapty? dedim. Konu a?ksa a?y?ym diyordu. Sorun bendeydi belki de; ben hi ?yk olmadym ki Sevmekse; evlilikten sonra sevdim. ocuklarym vardy, onlar benim umutlarymdy, yykamazdym umutlarymy, yok edemezdim onlaryn hayallerini, hakkym yoktu. Ya?adyklarym oldu ve ya?ananlar beni daha da asile?tirdi. ?imdi ise kendi ya?am mcadelemi veriyorum Bana yaptyklarynyn kavgasyny bile edemeden cezaevine d?t Yki yyldyr orada ve yakynda ykaca?y syleniyor. Ne yapmalyyym bilemiyorum


Yazar Hakkında

EKOL
EKOL

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun