Tüm Kategoriler


Sayfalar

Kürk Mantolu Madonna

Daha önce sitede eski yazılara bakarken Sebahattin Ali'nin bir kitap tanıtymına rastlamıştım. Ben de bir öneride bulunmak istedim; "Kürk Mantolu Madonna" "Her g�n daima �?leden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakyyormu? gibi a?yr a?yr, fakat b�y�k bir sabyrsyzlykla asyl hedefine varmak isteyen adymlarymy zorla zapt ederek geziyor, rastgele g�z�me �arpmy? gibi �n�nde durdu?um �K�rk Mantolu Madonna�yy seyre dalyyor, ta kapylar kapanyncaya kadar orada bekliyordum" Sabahattin Ali�nin de dedi?i gibi d�zenin sildi?i ki?iliklere, ya?amyn u�uculu?una ve a?kyn olanaksyzly?yna dair yanytlamasy zor sorular baryndyryyor... Kitaby okuduktan sonra bu sorulary belki siz cevaplarsynyz.
Yazar Hakkında

aycaa

aycaa


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun