Göz Ardyndaki Harikalar - Aramızda Kalsın | Her Şey Aramızda Kalacak...


Tüm Kategoriler


Sayfalar

Göz Ardyndaki Harikalar

Bir ?eyler yapasym geliyor içimden. Biraz okumak geliyor, biraz yazmak, biraz dertle?mek... Kendimi avutmak my oluyor yada bu günlerime gülüp geçmek mi oluyor, bilemiyorum.
Bir sözünde Allen der ki, “Akylly ve vicdanly insan mutlulu?unu ba?kalarynyn mutlulu?unda arar.” Biz böyle büyümü?üz zaten, a?layanlarla a?lyyor, gülenlerle gülüyoruz. Bizi “biz” yapan duygularymyz ve huylarymyz, sevdiklerimizle bütünle?ir hâlde. Ya?ananlar birbirini tekrarlasa da her seferinde ayny tazelikte ya?anyyor. Montaigne´nin bir sözü var, “Acy çekece?inden korkan ki?i, zaten korkusu yüzünden acy çekiyordur.” Ynsan bunun bilincine ula?ty?ynda Allah´tan ba?ka korkacak bir zerre bulamyyor. “A?lamaktan korkma! Zihindeki ystyrap veren dü?ünceler gözya?y ile temizlenir” denir bir Kyzylderili atasözünde. Acy ya?anyr, hüzün ya?anyr, ama zaman akty?y ve hayat devam etti?i sürece, ya?ananlary geride byraktyryr. Dale Canegie güzel söylemi?: “Batan güne? için a?lamayyn. Yeniden do?du?unda, ne yapaca?ynyza karar verin.” Emek vermedi?imde ayny yerde sayyp duruyorum. Böyle anlarda kendime Hz. Ali´nin “Çaly?anlar, kötülük dü?ünmeye vakit bulamazlar. Çaly?mayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar” sözünü hatyrlatyyorum. Yyi günleri dü?ünüyorum, iyi insanlary yâd ediyorum, yapylan iyilikleri göz önünde bulunduruyorum. Hani Lurther King demi? ya, “Ku?lar gibi uçmasyny ö?rendik, balyklar gibi yüzmesini ö?rendik, ama karde?çe ya?amasyny ö?renemedik” diye. Dokunan kötülüklere, duyulan acylara bile saygy baryndyrmak ?art. Mutluluk kolay de?il, kolay olsa kalycy de?il, kalycy olsa kyymetli de?il. Aslynda her?ey öyle güzel ayarlanyyor ki. Roy´un dedi?i gibi, “Mutluluk bizim diledi?imizle, Allah´yn bizim için diledi?i ?eyin bir araya gelmesinden dolar.” Syrf mutlu olmak için sabretti?imiz o kadar çok ?ey var ki...
Bir hikâye anlatayym. Ö?retmen synyftaki ö?rencilerinden günümüz dünyasynyn yedi harikasyny söylemelerini ister. Söz hakky alan ö?renci aklyna geleni söyler. Mysyr Piramitleri, Tac Mahal, Panama Kanaly, Çin Seddi, böyle böyle sayarlar. Sessizce duran bir ö?renci ö?retmenin dikkatini çeker. Ona söz verdi?inde, “O kadar çok ?ey var ki, bir türlü karar veremiyorum!” der. “Sen ba?la bakalym, biz sana yardymcy oluruz” der ö?retmen de. Kyz ö?renci önce ?öyle bir duraksar, ve sonra ba?lar: “Görmek, duymak, dokunmak, tatmak, hissetmek, gülmek, ve sevmek...” Synyfta sinek uçsa duyulacak ?ekilde sessizlik olur. Syradan ve normal olarak dü?ündü?ümüz ?eyler gerçekten hiç bir ?eyle kyyaslanamayacak kadar harikalar...
Ümidim var ama sanki umutsuzum. Teselli aramyyorum ama sanki yorulmu?um. ?imdi biraz olsun daha iyiyim. Ya?yyorum i?te. Belki ya?ama enerjimde kayyplara izin veriyorum. Güzel ?eyler küçük, kötü ?eyler büyük oluyor genelde. Ben de hayattaki küçük ?eyleri büyütmeye, büyük ?eyleri küçültmeye çaly?yyorum...


Yazar Hakkında

polyanna
PoLYaNNa

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun