Tüm Kategoriler


Sayfalar

Mayys 19 (Kllerden Do?u?)

O kadar nemli bir gndr ki Trkiyedeki stat ve spor salonlarynyn en az yarysyna ismi konulmu?tur. Buna mahalle, sokak, cadde hatta ile adyny da katarsak etki alany baya?y bir geni?tir. Ne anlam ifade etti?ini anlamak iin biraz durup d?nmek gerekir. Hepimiz tarihi az ok biliriz. En azyndan belli gnlerin neyi ifade etti?ini biliriz 29 Ekim, 23 Nisan, 30 A?ustos Y?te bu tarihlerin zincirleme geli?imini gz nne alyrsak, 19 Mayys ilk halkadyr Yani zetle 19 Mayys olmasa di?erleri olmaz, bir ihtimal alternatifi olsa bile(ki iyi ki olmamy?) kronolojisi, terimleri ve sonulary bu ?ekilde geli?mezdi.
Sultan Vahdettin(VI. Mehmet) tahta yktyktan(3 Temmuz 1918) yakla?yk drt ay sonra Mondros Mtarekesi 30 Ekim 1918de imzalandy. Zaten kaybedilmi? bir sava?yn gnah keisi ilan edildi Vahdettin Belki a?abeyi Sultan II. Abdlhamit gibi cesaretli olsaydy vatan topra?yny terk etmeseydi hi bir Osmanly sultanynyn hak etmedi?i hain damgasyny yemeyecekti Allah rahmet eylesin, mekny cennet olsun(min).
Vahdettin henz veliaht iken yaverli?ini Mustafa Kemal yapmakta idi. Vahdettin de a?abeyi (II. Abdlhamit) gibi Yttihat ve Terakki hkmetinden ho?nut de?ildi. Tahta ykty?ynda Vahdettinin ilk icraaty Yttihat ve Terakki ynetimine muhalif olan Mustafa Kemali Suriye Cephesine kumandan olarak atamak oldu. Fakat her ?ey artyk ok geti. Sava? kaybedilmi?, Yttihat ve Terakki hkmeti zaten istifa etmi?ti. Ystanbul i?gal altyndaydy Byrakyn bir geminin rahata bir limandan ykmasyny sokakta yrmek bile mmkn de?ildi. O ?artlarda Mustafa Kemal kendisine verilen uydurma bir grevle (9. Ordu mfetti?li?i) 16 Mayys 1919 sabahy Ystanbuldan Bandyrma Vapuru ile ayryldy. Yukaryda da de?indi?im ayryntylardan dolayy ki?isel kanaatim Sultan Vahdettinin Mustafa Kemale bu hareketinde yardymcy oldu?udur. Fakat bu Mustafa Kemalin ba?arysyny ya da bu hareketteki rolnn etkisini -nemini- azaltmaz. Neden sonra Vahdettin Yngilizlerin baskysyyla Mustafa Kemalin Anadoludaki faaliyetlerinden dolayy idam fetvasy aldyrdy anla?ylyr gibi de?il. Belki de bu fetva ile Mustafa Kemalin daha dikkatli davranmasy gerekti?ine dikkat ekmek istemi?tir. Yoksa Yngilizler fyrsat bulsalar fetvasyz da Mustafa Kemalin lmn isteyecekleri ok ayktyr.
19 Mayys 1919 sabahy Samsun Limanyna demirledi Bandyrma Vapuru Ve o gn Trkn Karlofa Antla?masyndan(26 Ocak 1699) sonra zerine ken karabulutlaryn arasyndan parlayan birka gne? y?yny oldu Sonrasynda ise parlayan gne?in habercisi Bana gre anakkalede olu?an Milli Ruhun devamydyr.
Bu harekette bedenini Trk Ulusunun varly?yna arma?an ederek topra?a d?ren binlerce vatan evladyna sonsuz te?ekkrlerimiz boynumuzun borcudur. Ruhlary ?ad, meknlary cennet olsun(min)


Yazar Hakkında

Sword76
Sword76

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun