Tüm Kategoriler


Sayfalar

A?ktan Kim lm? ki...

Yre?imizden hi eksik olmayacak de?erli ve hazin duygulardyr, a?k ve sevgi... Konuyu biraz aacak olursak hemen hemen herkes bu duygulardan bir ?ekilde yakynmaktadyr. Hangimizin a?ktan cany yanmady ki Ya da kim gerek sevgi kar?ysynda tamamyyla kar?ysyndakine ba?ly kaldy? A?kyn artyk forml ?u ?ekilde; iten ekilir, eken itilir. Bu durumu ba?ka kavramlarla da formle etmek tabii ki de mmkn...
Bir insan bir ki?iye hangi duygularla ba?ly kalabilir? Ortada a?k sevgi yok ise bir ki?iye nasyl tahamml edebilir? Bir arkada? sohbetinde ?ahit oldu?um bir telefon konu?masyny aktarmak istiyorum;
-"Neden aradyn?"
-"Ayny ?eyler"
-"Hala ?yksyn bana yani. A?kymdan lyorsun."
-"A?ktan kim lm? ki"
-"O zaman daha kt, srnyorsun".
Belki de gen kyz gerekten de srnyordur.
Peki, ocu?un bu ?ekilde ifade etmesi ne kadar do?ru?
Ve ocuk der ki; "Sana hissettiklerim a?k de?il, ba?ka bir ?ey. Ama ne oldu?unu bilmiyorum"
Alaycy, gev?ek gev?ek konu?malar vs. Zaten ocuk, konu?malaryndan ve tavyrlaryndan aradaki duygunun ne oldu?unu az-ok belli etmi?tir. Somut olarak da bu davrany?laryn sonucu ayrylyk olmu?tur.
Velhasyl bunu sizlerle payla?mamdaki ama buradaki ocu?un gerekten hangi duygularla kyza ba?ly oldu?udur. yle ya; a?k yok sevgi yok



Yazar Hakkında

meLusina
melusina

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun