Tüm Kategoriler


Sayfalar

Her D?en Sevda Yin...

A?k belki de hi ummadyk anda d?t yre?imize. Ya?yn ne nemi vardy... Kimi ocuk, kimi ergen, kimi yeti?kin, kimiyse ya?yna ermi? kat kat olgun insanlar. Acysy aynyydy. Ama hepimizin canyny ayry ayry yakty. Benim de canymdan can aldy...
Her d?en sevda iin, ayry sevdalara d?tk. Kimimiz yorgun, kimimiz usanmy?, kimimiz ise acydan kavrulmu?... Defalarca "belki" midiyle, tekrar hayaty ve a?ky kazanma midiyle apansyz, sonu bilinmez yollara ykmy?yzdyr. Ama bir ok kez kayyplarymyz olmu?tur kendimizden. Sevmeye devam etmi?izdir, ya?ayabilmek iin ona ihtiyacymyz vardyr... O ise bir "Merhaba"yy ok grecek kadar zalimdir bize. Bizse ona canymyzy verecek kadar fedakr...
D?t?mz a?kta o?u kez bo?ulmu?uzdur. Bir glmseme, bir sz kurtarmy?tyr bizi. Her kurtulu?ta daha ok batmy?yzdyr a?ka. Aslynda sevdike kirlendik biz. Elimiz yzmz ba?tan ba?a a?k olmu?tur. Yre?imiz a?yr a?yr kavrulurken kimse anlamaz suratymyzdaki tebessmn aslynda acy oldu?unu... Gitti?imiz yerlerin anylarla dolu oldu?unu, onu grme midiyle bakyndy?ymyzy... Kimseler bilmez bakyp da gremedi?imizi, herkesle?en insanlaryn evremizde oldu?unun farkyna varmady?ymyzy...
Diyece?im o ki; her insan sevdaya d?er. Sen kendini bildi?in srece hayata devam et. Byk adymlar atmana gerek yok. ok aly?. Gidece?in yere kk adymlarla ama sa?lam basarak da ula?abilirsin...


Yazar Hakkında

meLusina
melusina

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun