Tüm Kategoriler


Sayfalar

Pencere Kyran

Hayatymyzda de?i?en birok ?ey mevcut. Buna ncelikle kendimizden sz ederek ba?lamamyz mmkn. De?i?ikli?in sebebi belki bizizdir, belki de davrany?larymyz kar?ymyzdaki insany kaybetmemize olanak sa?lamy?tyr. Bu konuyu bencilce yakla?ym ve n yargy ba?ta olmak zere iki ba?lyk altynda toplayabiliriz. Sadece ve sadece kendini d?nen bireyler bencil kategorisinde yer alyrken, n yargy kendi do?rusu dy?ynda ba?ka gere?i kabul etmeyen, hayata sadece kendi penceresinden bakan, anlayy? yetene?i syfyr olan insan toplulu?udur. Velhasyl nemle de?inmek gerekirse zaman ve mekna ba?ly olarak ki?ideki algylayy? biimi seyreklik gsterebilir. Duygusal bunalymlar, yorgunluk, stres vs. gibi hissiyete ba?ly durumlar da etken olabilir. Ki?inin ya?y ilerledike olaylara baky? aysy de?i?iklik gsterirken, kendisininkinden ba?ka bir d?nceyi de insafsyzca yadyrgayabilir. Her?ey pencereyle alkalydyr. Byle insanlaryn penceresini kyrmakla ykml olan ki?ilerin de hayatymyzda mevcut olmalary mmkndr.


Yazar Hakkında

meLusina
melusina

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun