Tüm Kategoriler


Sayfalar

Cmlelerim Hayata Dair

Selam ve salt sizlerle olsun. De?erli karde?lerim bu hayat faniden te de?ildir. Bu sizlere yazdy?ym en son ve nihayet yazymdyr. Hayata dair... Canym karde?lerim insan do?ar ya?ar ve ebediyete yolculu?a ykar. Bu da bizlere bir anydan ibarettir. De?erli karde?lerim mutluluk nedir? Sevgi mi yoksa ?efkat mi ya da zveri mi? Hibiri de?il, payla?maktyr... Payla?a bilmektir... Beraberlik her iki cana has bir konudur... Kaptanlyk ok kolaydyr fakat rotayy izebilene hyryn denizlerde karayy ve limany bulabilmek ne kadar ho? olsa gerek. Bu da evlilikte sevgiyi ve ?efkati iinde ya?atan bireylere has bir mesele... Kendini dev aynasynda gren ki?i hayatynda hi bir ?ey de?ildir. nk hayat onu ezmi? ve viraneye evirmi?tir. Ayny acylarda bakmak ve grebilmek insany sevince ve mutlulu?a bo?ar. Baky?larymyzy hayatyn do?rularyna gre ayarlamamyz ve de sakynmamyz gerekti?ini hi bir zaman unutmayalym. Sevgili karde?lerim; her ?ey yreklerce olsun... Hayata ayny aydan bakma dilekleriyle ho?a ve dosta kalyn... Erci?liye sevgi ve saygylarymla... (Adaly)


Yazar Hakkında

ODEON
odeon

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun