Tüm Kategoriler


Sayfalar

Karma?am...

Bir sr sorun var nmde. Kimisi zaman ?tc, kimisi gayret emici, kimi ise yeteneklerimi oyalayycy... Tanydyklarym, ya?adyklarym, yaptyklarym... Nereye getirdiler beni? Nereye gtryorlar peki? ?imdi bunlary d?nyorum. Yaryn my? Yaryn neler ye?erecek topraklarymda bilmiyorum. Belki tam tersini d?np, bugnklerle taban tabana zyt d?ncelerle dolaca?ym yaryn. Yeknesek, monoton, tekdze bir hayat my isterdin? Kim ister ki. Ynsanyz i?te, ile dolduruyoruz bu srgnler diyaryna. Dnya tm gzellikleriyle bana ynelse yine doyurmayacak beni. Elbet seni de... Bir ryadan arta kalan hznn glgesi kadar bile iz byrakmayacak ruhumuzda. Zaman seli beni de, seni de, dnyamyzy da srkleyip gtryor. Srekli akyyoruz. Dalgalanyyoruz. Bir yrmak gibi derinle?iyoruz kimi zaman. Ynceliyor, kalynla?yyor, hyzlanyyor, yava?lyyor, ama her hlimizle ister istemez bir denize ynelmi? gidiyoruz i?te. Geti?imiz yerlerin rengi, glgesi, sevinci, hzn yansyyor yzmze. Bulutlar, da?lar, a?alar, ku?lar, gler, mevsimler, karlar, ya?murlar... Etkiliyor ve etkileniyoruz. Yolumuzun stndeki varlyklar kimi zaman derinlerimize i?liyor. O sanyyoruz kendimizi ya da onunla kalycy. Ama hayyr. Hepsi geride kalycy. Hepsi geride kalyyor ve biz akmayy srdryoruz. Akmak ya da akmamak... Bu konuda karar vermek elimizde de?il. Ama yn belirleme yetkisi verilmi? bize. Nirengi noktalar var bilinmesi gereken. Kayna?ymyz nerede kaldy?Niin akyyoruz? Hangi denize kary?mak zere bu zorunlu gidi?? Bu nehrin yol trks bir igan mzi?inin ezgileri kadar ini?li yky?ly...


Yazar Hakkında

LagaLuga
LagaLuga

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun