Tüm Kategoriler


Sayfalar

Bir Yalnızlık Tangosu

İlk paragraf tamamen Rana ?ahnaz�yn �Bir Yalnyzlyk Tangosu� isimli kitabyndan (�)alyntydyr... ��G��l� kadyn hik�yesi hep yalandy. Hi�bir kyz �ocu?u g��l� kadyn olmak i�in do?maz. Hepsi masum hayaller kuran, ?ymaryk birer prensese benzerler. Kaderdir onlary cady, fettan ya da g��l� kadyn yapan. Tutulmamy? s�zler, yarym kalmy? kaderler, ya?anmamy? mutluluklar, �l�mler, ayrylyklar g�� verirmi? insana. Kurulan hayaller iskambil k�?ytlarynda kule gibi yykyldy?ynda, ezilmemek i�in enkazyn altynda, g�� veriyor Tanry insana. Annem g��l� bir kadyndy. Ben o g�ce hayrandym. Hi� �yle olamam zannediyordum, ama maalesef oldum. Bir g�n bir kyzym olursa g��l� kadyn de?il, mutlu kadyn olmasyny dilerim...� T�m savundu?um, pe?inden ko?tu?um de?erlerin ne kadar da anlamsyz oldu?unun farkyna varmama sebep olan su�lu, i?te �stteki paragraftyr. Kimse pes etti?imi, a?lady?ymy, d�?t�?�m�, ge�en zamanyn syrtymda olu?turdu?u kamburu g�rmesin diye �aly?mak yerine, mutlu olmak i�in u?ra?saydym... G��l� kadyn profili yerine mutlu kadyn profili olsaydy hayatymda... Kendi ayaklary �st�nde yalnyz biri yerine yanyndakinden destek alan mutlu ama yalnyz olmayan bir kadyn olsaydym. Evet ?imdi anlyyorum ki ben, g��l� kadyn de?il mutlu kadyn olmak istemi?im hep� Ve ben de e?er zamanyn birinde kyzym olursa g��l� kadyn de?il, mutlu kadyn olmasyny diliyorum� Mutlu olasyn ve hi� g��l� olmaya zorlanylmayasyn gelecekteki k���k kadyn� Seni ?imdiden �zledim...
Yazar Hakkında

bisrev

bisrev


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun