Tüm Kategoriler


Sayfalar

Psikolojik Taciz

Ynsanlar kendilerine gre sebepleri olan davrany?lar sergiler; kyskanlyk, fke, nefret gibi. Bu davrany?lar bizim zerimizde olumlu-olumsuz etkiler ve tepkiler gsterir. Birinin gznzn iine baka baka yalan syledi?ini anlady?ynyz an ve bunu bildi?inizi syledi?inizde yalan syledi?ini kabul edip do?rusunu sylemek yerine, size kar?y saldyrgan-a?a?ylayycy ya da sanki sulu sizmi?siniz gibi szler ve davrany?lar gsterir. Sadece bildi?iniz bir ?eyi sylemenize ra?men a?yry tepkiyi anlamaya aly?yrken siz donup kalyrsynyz... Birok insan benzer davrany?lar sergiliyor ya da maruz kalyyor. Ksmek, kavga ykarmak, a?a?ylamak, rencide etmek, hor grmek, hakaret(e) u?ramak v.b gibi Yykycy davrany?lar da bulunmak ikili ili?kilerde aslynda "psikolojik tacizdir"... Bu tip insanlara psikoloji alanynda sanyrym "narsizim" deniyor... Bazy insanlar bunun farkynda olmaz ya da srekli ba?laryna geldikleri iin normal-syradan olarak grerek, zamanla benimseyerek suu kar?ysyndaki insan da de?il kendinde aramaya ba?lar ve kendini sular "sululuk sendromu" ya?arlar... Duygusal taciz sadece ruhsal sorun te?kil etmez, bedensel sa?ly?ymyzy da etkiler... Zaman iinde depresyon, ba? a?rysy, lser gibi bedensel belirtiler gsteren rahatsyzlyklar ortaya ykar... Sorunu reddetmek bizi hep daha ktye gtrecektir. Strese ba?ymly bir hayat ya?amak istemiyorsanyz? Sorun oldu?unu kabul edin... Psikolojik tacize u?rady?ynyzy d?nd?nzde nlemlerinizi alyn ve o insanlardan uzak durmaya aly?yn ve izin vermeyin. Siz de mmknse ba?kalaryny byle bir tacize u?ratmayyn...


Yazar Hakkında

REBEL
REBEL

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun