Tüm Kategoriler


Sayfalar

Zamansyz Mutlulu?un Bedeli

Her ?ey geti?imiz yyl ba?yma geldi. Hayatym yeni yeni dzene girmeye ba?lamy?ty ve ben yeniden sevmeyi ok istedi?im bir vakit onunla tany?my?tym. Onu sevmemem iin ortada hi bir neden yoktu. Hatta sevmem iin birok sebep oldu?unu d?nyordum. Tam istedi?im gibi bir insandy
Her neyse, biz sevgili olduk. Her ?ey ilk ba?larda ok iyi gidiyordu. Hayatymda hi olmady?ym kadar mutluydum. nk hi bu kadar sevmedi?imi anlamy?tym. Siz de bilirsiniz ya her mutlulu?un bir sonu vardyr. Benimki de aynen yle oldu. Bir gn sevgilimle bulu?maya giderken yanymda en yakyn arkada?ymy da gtrdm. Karde?im gibi sevdi?im insanla, belki de hayatymyn geri kalanyny payla?mayy d?nd?m insanyn birbirini tanymasyny istemi?tim. Tany?tylar Ama zamanla benim, sevgilim hakkynda bilmedi?im ?eyleri en yakyn arkada?ymyn bildi?ini ve ondan ?renmeye ba?lady?ymy fark ettim.
Bazen sevgilim syrf beni kyskandyrmak iin arkada?ymy bana vyor ve kyyaslyyordu. Zamanla kyskanlyk yapmaya ba?ladym. Kyskanlyk yaptyktan sonra da kendimi sulamaya ba?ladym. O benim en iyi arkada?ymdy, onu nasyl kyskanyrym deyip stne bir de ondan zr diliyordum.
Zamanla sevgilimle aramyz iyice bozuldu ve ben ayrylma karary aldym. Arkada?ymla da aramyz, sevgilimden ayryldyktan bir ay sonra so?umaya ba?lady. Bana hi nedensiz so?uk davranyyordu, onla da ili?kimi kestim
Ne eski sevgilimle ne de o arkada?ymla yedi ay hi gr?medim. Yedi ay sonra kuafre gitti?imde arkada?ymla kar?yla?tyk ve benle konu?maya ba?lady. Tekrar eskisi gibi olduk Ta ki bir gn eski sevgilim bana mesaj atana kadar Benimle tekrar sevgili olmak istedi?ini ama benden af dilemesi gerekti?ini syledi. Bulu?tu?umuzda bana sylediklerini duydu?umda herkesten her ?eyden nefret etmi?tim. Me?er benim eski sevgilim ve arkada?ym biz ayryldyktan sonra bulu?up bir ?eyler ya?amy?lar. Sonra onlar da gr?memeye ba?lamy?lar. Ben bunu ne yazyk ki bary?tyktan sonra ?rendim. Y?in en sama yany da halen o kyzla konu?uyor olmamYazar Hakkında

mrc06
mrc06

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun