Tüm Kategoriler


Sayfalar

Arkada?...

Zamansyz gelen bir telefon kayryverir uykunu. Telefon gelmesimi, ondan gelmesimi bilinmeeeeez.
evvel zamanda yapylan bir hata, edilen bir kfr ve terkedilen bir insanyn, muhta ve yylgyn ki?ili?inin yorgun sesi, evvel zamanda de?erli, evvel zamanda kyymetli ve evvel zamanda senin olan bu ki?i. 
Evvelde kalmy?tyr, bo?ver arkada?.

    Ne artyk senindir o, nede dedi?i gibi aklyna geliyorsundur.
Gzden ykarylan insan iin yapylacak en ufak yardym, sylenecek en ufak sz, d?nlecek en ufak iyi-kt d?nce zor gelir o saatten sonra; nk sen artyk onu gzden ykarmy?, hayatyna hyz kesmeden ve bunun yany syra daha gl devam ediyo olursun.
nceden her ne sebepten olursa olsun dkt? gzya?lary yre?ini eritircesine g?snn sol yanyny yakarken, zamanyn yapty?y bu iyilik sayesinde, etkilemez olur artyk seni, tepkisiz kalyrsyn.
Bunun iin kimse sulayamaz seni. Sonu her ne olursa olsun hibir zaman zlen, a?layan, yalvaran
veya
glen, aldatan, terkeden sulu de?ildir, ama hatayy kendinde aramak ahmaklyktyr arkada?.

    Kaan vapura yzerek yeti?ilmez, mevsimi geen meyve tat vermez ve yyllanmy? a?k de?erlenmez.
Tm bunlaryn tersini d?nsek bile. Aly?kanlyk a?ka asla dn?mez.
Cahilken, ocukken, d?ncesizken yapylyr bir tercih tamam.
E her tercih do?ru olacak demedikki arkada?!!....

    Her ne olursa olsun, zaman akar, insanlar byr d?nceler de?i?ir. Kar?yndakini de?i?tiremezsin belki ama kendini de?i?tirebilirsin; her olay bir tu?la yerle?tirir ki?ili?ine, sa?lamla?yrsyn. Her a?kyn sonu geldi?inde sarsacak elbet. bakalym sa?lammysyn.
Testi geersen bir tu?la daha...
Zaman yn yardymlaryndan biri, deneyimi getirmesidir, ve mutlu olmak iin do?ru tercih, do?rdu tercih iin ise deneyim ?arttyr arkada?.


Yazar Hakkında

Sonhece
sonhece

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun