Tüm Kategoriler


Sayfalar

O Sadece ocuk!

Yolda yrrken bilerek bir anne ve o?lunun konu?malaryna kulak misafiri oldum. ocuk on iki-on ya?laryndaydy Annesinden cep telefonu istiyordu. Belki ocu?un talebi makul kar?ylanmayabilir ama annenin tepkisi sandy?ymdan ok daha sert oldu. Sertten daha a?yrdy kurdu?u cmle; Dershaneye verdi?imiz parayla sana ka tane telefon alyrdyk biliyor musun? nce adam ol! Syleyi? tarzy o kadar a?a?ylayycyydy ki! Cep telefonu kullanmasy o ya?taki ocuk iin bazylaryna gre gerekli bazylaryna gre ise lzumsuz gelebilir. Cep telefonu yerine ba?ka bir istekte de bulunabilirdi ocuk ve o annenin tavry yine ayny olurdu. Evet, herkes ocuklarynyn e?itimi iin fedakrlykta bulunuyor. Bu saygy duyulacak bir ?ey ama bu demek de?ildir ki ocuklaryn bu fedakrlyk altynda ezilmelerini sa?layalym. Sadece bu anne ve ocu?un konu?masy de?il o kadar ok rastladym ki bu tr diyaloglara. Okumak ucuz de?il, kabul ama sana ?u masrafy yaptym, yok sana ?unu aldym, yok ?undan senin iin vazgetim diyerek geli?me a?yndaki ocuklar zerinde byle baskylar kurmak ne kadar do?ru?
Demek istedi?im ?u ki; her ne yapyyorsanyz evlatlarynyza, zaten onlar bunun farkyndadyr ve zaten sizin bu fedakrly?ynyzy gryordur. Bazy ?eyleri dillendirerek ltfen onlary borlu kylmayyn. Byrakyn da rahata ocukluklaryny ya?asynlar. ekinmeden sizden bir ?eyler isteyebilsinler...


Yazar Hakkında

bisrev
bisrev

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun