Tüm Kategoriler


Sayfalar

Niye mi Buradayym?

Kkl?mden beri yazarym. Okulu beklemeden drt ya?ynda okuma-yazmayy ?renmi?im zaten. ?iirler yazdym, denemeler, piyesler, vs. Ki?isel geli?im kitaby yazma giri?imim bile vardy. Artyk yazamyyorum; daha do?rusu yazdy?ymy be?enmeyip karalayyp atyyorum. Yazdyklarymy insanlara okutmaya ekiniyorum anlayaca?ynyz.
Gnlkler evin bir k?esinde durur, sen yazarsyn. Ama iinde bir yerlerde "ya okurlarsa?" "ya evden birileri bulursa?" diyen kurtlar vardyr ve kemiriverirler aklyny. Bu yzden internet zerinden yazmayy d?ndm. Bu dipsiz kuyuda kimse beni bulamayacak, bulsa dahi nereden tanyyacakty? Evet, en gzel yol buydu.
Milenyumun ilk be? yylyndan sonra herkesin MSN adresi vardy. Benim de oldu bir tane tabi. Zaten o yyllarda MSNi olmayany dvyorlardy deyim yerindeyse. Ylk hesap aty?ymda ne i?e yarady?yny bilmiyordum. Bildi?im tek ?ey vardy; o da derdimi anlatmak istedi?imdi. Ve tm sykyntymy nick yazylacak yere kendi uydurdu?um zl szleri yazmakty. Biliyorum, ok zavallyca.
Sonra yeni bir furyamyz oldu. Mlum me?hur payla?ym sitesi Face. Bu sefer biraz daha sevinmi?tim. En azyndan yazabiliyordum bir yerlere bir ?eyler. Ama hala Facein amacyny zm? de?ilim o ayry mesele. Ama oraya da yazamayaca?ymy anladym. Herkes beni tanyyordu zaten. Bu, gnl?m ellerine vermek gibi bir ?ey olurdu. Hi bir ?ey yazmadym de?il tabi ama kendimi kendim gibi gsteremedim hi bir zaman.
Sonrasynda bir de nur topu gibi Twit sayfamyz oldu. Yz kyrk karaktere bir ?eyler sy?dyrmak zor oluyordu hliyle. Onun tek iyi yany, amacynyn "yazmak" olmasyydy. Sylemeden gemek istemiyorum; blogum da oldu. Tek bir yayyny olan yz binlerce profilden biri olmayy ba?ardy benim blogum.
Ve ?imdi buradayym! Buradan yazaca?ym! Okuyun beni... Ve rica ediyorum: Aramyzda kalsyn...


Yazar Hakkında

oburice
oburice

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun