Tüm Kategoriler


Sayfalar

ONDAN SONRA-1

Bu, buraya yazdy?ym ilk yazy. ok okuyun ve pek ok yorum yazyn ki,cesaret bulup yeni yazylar yazayym...
ONDAN SONRA;
Bir ?arky alynmakta bir yerlerden...
do re mi fa sol la si do
Sesim irkin de olsa ne gzel e?lik ediyorum; dinle bak, duyuyor musun?
Ondan Sonra;
Yaz, tm gzellikleriyle ruhumuzu sarmalyyor. Sindire sindire soluyorum Kaz Da?ynyn oksijenini. KOAHly da olsalar, akci?erlerimi hissediyorum.
Ondan Sonra;
Zeytin a?acyndaki dallarla dans ederek kanatlary yslak bir kyrlangy, ky?y sa? salim atlatabilmi?, sevin y?lyklary atyyor.
Ondan Sonra;
Gller de amy?; gller, sary, beyaz, kyrmyzy, hissetmeyi seviyorum onlaryn kokusunu. ok!... Tanrynyn yaratty?y her ?eyi seviyorum. Bir kelebek kadar tasasyz ve vurdumduymazym
Ondan Sonra;
Bary?! Yre?imdeki a?k! Y?te orada, yaprak glgelerinin iinde, asyrlyk zeytin a?acynyn dalyna konmu? beyaz gvercin.
Ondan Sonra;
Do?ayla bary?yk insanlaryn yany ba?yna, do?ayla bary?amayan insanlar geliyor makineleriyle. anakkaleden Yzmire kadar her yerde ki yyllanmy? zeytin a?alaryny kesmeye ba?lyyorlarOnlar, do?ayy seven, do?ayla bary?an her kesi, her ?eyi hor gryorlar, a?a?ylyyorlar, smryorlar
Haykyryyorum: "Do?amyz katlediliyor."
Sonra, villalar yapyyorlar olu?turduklary meydanlyklara...
Ondan Sonra;
─O villalary yapan kooperatiflerden birine iki yyldyr taksit dyorum. Gnderdi?im paralaryn a?alary kesmek iin kullanyldy?yny ilk defa d?nyorum. Yim burkuluyor.
Ondan Sonra;
─ Devleti ynetenlerle ya?macy sermaye el ele, do?amyzy hep alyyorlar. Hyrsyzlyk yaparken de ma?a olarak bizleri kullanyyorlar.
Ondan Sonra;
─Geen yyl mdahale etti?imiz kanalizasyon meselesinde de, mahkeme emrine ra?men arytma kurmayyp, yazlyklaryn atyklaryny denize akytyyorlardy. O zaman da byle bir burukluk duymu?tum, banyoyu kullanmayy srdrm? olsam da
Ondan Sonra;
─Farkynda de?iliz; ama, do?a, bu ya?maya gz yuman pysyryklara hak ettikleri cezayy verecektir. Farkynda olsak direniriz, isyan ederiz, sava?yryz ! Ama, nasyl? Nasyl?...  "Ynsanlar bir araya gelebilse ve dozerlerin nne yatabilseler: Yazlaryn hep gelmesi iin!.."
*
Ondan Sonra;
Do?a ok ?eydir.
Do?a, her ?eyin anasydyr. Do?a, her ?eyin yaratycysydyr. Uaklaryn modelleri niin ku?lara benzer? Denizaltylar balyklara, tanklar kaplumba?alara niin benzer? Do?a her ?eyin modelidir. Her ?eyi ama her ?eyi iinde saklar. Ve her ?eyi yaratyr, ynlendirir, biimlendirir, ya?atyr ya da yok eder.
Ondan Sonra;
Komnizm yok oldu, nk do?ayla uyu?amady. nk do?a kapitalistti. Kapitalistler gibi do?ada da tilki tavu?u, kurt kuzuyu, yylan kurba?ayy, aslan ceylany yutuyordu Ve yutucular yuttuklary iin e?itlik, haka ya?am sylevlerini kullanmyyorlardy. Typky kapitalizmde oldu?u gibi gc olan gc olmayany yok ediyordu.
Ondan Sonra;
Nehirler denize do?ru akar. Ormanlar ya?muru eker, ller kurak kalyr.
Ondan Sonra; gr?mek zere
*Yazar Hakkında

kemnur
kemnur

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun