Tüm Kategoriler


Sayfalar

Depresyondayım!

�ok uzun s�redir i�imde bir sykynty var. Ayryca yakla?yk iki yyldyr g�nde on iki saate yakyn uyuyorum. Buna ra?men yorgunluk, h�lsizlik had safhada. Hi�bir ?eyden zevk almyyorum. Hayattaki her ?ey �ok bo? geliyor. �evremdeki her ?eyin �ok anlamsyz oldu?unu d�?�n�yorum.
Bu sykyntylarymdan �nce olduk�a ba?aryly bir �?renci olmama ra?men bu Haziran ayyndan beri derslerime hi� konsantre olamyyorum. Notlarym d�?meye ba?lady. Derslerim konusunda �ok kaygylanyyorum ama �aly?mak bir t�rl� i�imden gelmiyor maalesef. Ayryca �ok �ok uzun s�redir kahkaha atmyyorum. Yani g�l�msemem k���k bir tebess�mden �teye gitmiyor. Y?tahymyn da azaldy?yny s�yleyebilirim. Daha sonra doktora gittim. Kansyz oldu?umu uyuma iste?imin fazla olmasynyn sebeninin bu oldu?unu d�?�nd�m fakat �yle de?ilmi?. Tahlillerim tertemiz �ykty. Daha sonra internetten depresyonun belirtilerine bakty?ymda �o?u belirtiye sahiptim. Daha sonra bin defa internetteki depresyon testlerinden yaptym. Hepsi acilen bir uzman deste?i almam gerekti?ini s�yl�yordu.
Depresyonda oldu?umu �?rendim. Giri?ken ki?ili?imin de verdi?i �zg�ven sayesinde �evremdeki kimseden kendim hakkynda bildiklerimi saklamyyordum zaten. Depresyonda oldu?umu s�yledi?im kimse bana yardym etmedi; inanmady. Arkada?larym, ailem, akrabalarym, �?retmenlerim.... Herkes! Kimse beni anlamyyor... Ailem ise beni ciddiye almady?yndan bir psikolo?a ya da psikiyatriste g�t�rmeyi d�?�nmedi bile, durumumun ciddiyetini defalarca anlatmama ra?men...
Yakyn bir zamanda ise bir �?retmenim ergenli?e girdi?imi; bunlaryn "ergenlik tripleri" oldu?unu s�yledi ve b�ylece kafam daha �ok kary?ty.
Ne yapmam gerekti?ini bir de size sormak istiyorum...
Yazar Hakkında

oburice

oburice


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun