Tüm Kategoriler


Sayfalar

Kadına Şiddete Son

Hasta toplumun sağlam kalbi olan kadınlar! Sizler olmasanyz ne renklerimiz olacak ne gülüşlerimiz ne de evlatlarımız. Sizler olmasanyz yollarymyz da sokaklarymyz da sessiz olacak. Size yapylan haksyzlyklary g�r�yoruz. Y? hayatynda, sokakta trafikte, her yerde hor görüyor kaba saba bakyyoruz, davranyyoruz. Bu durum sizin de?il bizim zavallyly?ymyz. G�remiyoruz! Neyi mi? D�nyanyn en g�zel varlyklary oldu?unuzu. Bizi affedin! Kadyna yapylan ?iddet uzun zamandyr g�ndemimizdeki �nemli bir konu... Her ne sebepten olursa olsun kadyna y�nelik saldyrylaryn (?iddetin) artyk durdurulmasy gerekiyor. Duyarly olmak i�in ?iddete u?rayan ki?inin annemiz, ablamyz, karde?imiz mi olmasy gerekiyor? Bu kadar my duyarsyzla?tyk? Bizler sessiz kaldyk�a her �ld�r�len kadynyn katillerinden bir farkymyz yok. O katil bir ki?i �ld�r�rken biz bu �l�mlere sesiz kalarak t�m �l�mlerin katili oluyoruz... Kadyna y�nelik ?iddeti kynyyor ve herkesi daha fazla duyarlyly?a davet ediyorum... Edit�r notu: Yazaryn iki konusu birle?tirilerek tek ba?lyk altynda yayynlanmy?tyr.
Yazar Hakkında

kreos

kreos


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun