Tüm Kategoriler


Sayfalar

Aylardan Kasym (24 Kasym)

Kasym ayy kasvet ayy... Bana gre yle. Kasymla yyldyzymyz hi bary?maz. Syralama yapsam Kasym hi sevmedi?im ilk ayyn iindedir. Ama... Ama Kasym ayy iinde ok zel bir gn var. Sevgililer gnnn ?renci versiyonu. Bilin bakalym nedir? Evet bildiniz; ?RETMENLER GN... Ben ilkokulu iki de?i?ik ?ehirde ?retmen de?i?tirerek okudum. Ylkokul ?retmenlerimizin e?itim hayatymyzdaki yeri her zaman bir ba?kadyr. Ben ilkokul ?retmenimle mr boyu beraber ya?ayaca?yz sanyyordum. Tabi bu ilkokul birinci synyfta byleydi. Sonra zaman getike onun bir ?retmen oldu?unu kavramaya ba?ladym... Sonra ortaokul, lise derken niversite kysmet olmady e?itim hayatym henz ben daha erken ya?lardayken sona erdi Yani anlayaca?ynyz ?retmenler gnn kutlayaca?ym bir niversite hocam bile yok A?lamak istiyorum (yalan). Kysacyk bu e?itim z gemi?inden sonra konunun zne gelecek olursak; ncelikle ilkokul ?retmenlerim Sayyn Zerrin Bozkurt, Naci Ulunun Ortaokul ?retmenlerim Sayyn Enver Verep, Abdullah zcano?lu, Turgut ?ahin, Yrfan zenin Lise ?retmenlerim Sayyn Cengiz Ekiz, Seyfullah Tokao?lu, Hacer Tokao?lu, Rydvan Trksevenin Ayny okullarda okuyup e?itim hayatymyzyn bir blmnde beraber oldu?umuz, ?imdi bu mesle?i semi? olan Sayyn Sibel Sezer ve Selahattin Ku?un... Ve tm ?retmenlerin; 24 Kasym ?retmenler Gnn kutlarym. Vatana, millete, tm e?itimcilere ve ocuklarymyza hayyrly ve u?urlu olsun...


Yazar Hakkında

Sword76
Sword76

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun