Tüm Kategoriler


Sayfalar

Kaderin Böylesine Yazıklar Olsun

Aslynda her ?eyin bir a�yklamasy var. Lakin bu kadaryna da pes... Ben bir ?eye ba?lasam ya da bir olay ya?asam hemen b�y�k bir de?i?iklik oluyor d�nyada. �rne?in �niversiteyi bitirdi?im yyl Tayyip Erdo?an ba?bakan oldu ve �lkenin ya?am d�zeni bozuldu. Yngilizce kursuna ba?ladym bir ka� ay sonra yirmi yedi yyllyk ge�mi?i olan kurs kapandy. Erenk�y ruh ve sinir hastanesine on be? g�nl�?�ne yattym. Ben �yktyktan birka� ay sonra hastanede k�kl� de?i?ikliklere gidildi ve bir ka� binasy yykyldy. Y?e ba?ladym �tamam bu sefer yerimi buldum� dedim i? yeri kapandy. E-ticaret ile ilgili bir domain aldym, Google�da ikinci syraya kadar �ykty ama satmak zorunda kaldym. Paralary havaya sa�tym, altyn yumurtlayan tavu?u kestim.
Bir kyz sevdim d�nyanyn en g�zel g�zleri olan. Onun da beni deliler gibi sevmesine ra?men ben onu telefonla aramadym. Neymi? efendim "anlyma yazylsaydy O beni arardy". Ah salak Ben! Kyz senin onu �pmene izin veriyor, sana telefon numarasyny veriyor, sana adresini veriyor� Daha ne d�?�n�yorsun?
Ah ahhh� Bu bendeki akylla bende ne para, ne hatun, ne de ba?ka bir ?ey olur. Ben b�yle kadere� Ysyan etmez miyim�
Yazar Hakkında

AhmetPosta

AhmetPosta


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun