Tüm Kategoriler


Sayfalar

Uyuşturucuya Hayır!

Uy?turucunun zararlaryny anlatmakla bitiremeyiz. Bazylaryna g�re keyif verici madde olarak adlandyrylsa da hem maliyetli hem de yan etki ve zararlary zamana yayylyyor. Yani sinsice insany bitiriyor. Yasak olmasy bir yana ekonomik olarak herkesin alyp ya da temin edip kullanabilece?i maddeler de?iller...
Bug�n internetten takip edebildi?im kadaryyla TV ekranlaryny s�sleyen ?ahyslar (bayan-erkek kary?yk) narkoti?in y�r�tt�?� bir uyu?turucu operasyonunda g�zaltyna alyndylar. Her fyrsatta kendilerini rol-model olarak g�steren ?ahsiyetlerin bu duruma d�?meleri biraz sorgulanmaly... Topluma iyi �rnek olmalary gereken, sihirli ekranda bu halkyn paralary ile boy g�sterenler kendilerine biraz �eki d�zen vermeliler...
Yyi �rnek olmayyp �zerine bu t�r i?lerle ady anylanlary, yaptyklaryny normalmi? gibi g�stermeye �aly?anlary, pi?knlik yapanlary ?iddetle protesto ediyorum...
Yazar Hakkında

snob

snob


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun