Tüm Kategoriler


Sayfalar

Öylesine

Yazmak istersin, anlatamadyklaryny ne bileyim ba?kalaryna s�yleyemediklerini... Ama onu bile beceremezsin, d�kemezsin kelimelere. Y�inde fyrtynalar kopar da diyemezsin kimselere. Sykylyrsyn �nemli bir ?ey olsun istersin hayatynda. Bunun i�in beklersin. Kimi hayallerinin ger�ekle?mesini bekler kimi gidenlerin geri gelmesini, kimi de birinin gelmesini bekler. Hayalleri bilmem de gidenler geri gelmez hi�bir zaman. Hem gelecek olan niye gider ki? Neden mi b�yle konu?uyorum? ��nk� bu i?ler b�yle de ondan. Gidenler hi� gelmez! Sonra anlarsyn unutursun zamanla. �yle bir unutursun ki unuttu?unu bile anlamazsyn. Bir sabah kalkty?ynda artyk o yoktur aklynda, farkyna bile varmazsyn. Sonra biri gelsin istersin, bekledi?ine de?sin istersin. Kimi bulur arady?y a?ky kimi daha bekler. Bir g�n gelece?ini �mit eder ama bazylary daha �ok bekler. �yle i?te bazylary bekledi?inin o duraktan ge�medi?ini bilmez ve bekler. Beklerken de ordan ge�en g�zel arabanyn onun olabilece?ini hayal eder. ��nk� onlar imk�nsyzy se�er. Ne o araba onun olur ne de bekledi?i o duraktan ge�er. Farkyna varyr sonra elbet ama gidece?i yere��oktan ge� kalmy?tyr bile.
Yazar Hakkında

Soso

Soso


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun