Tüm Kategoriler


Sayfalar

Bir Hafta / Yedi Gn

Hibir edebi zevk amacy ta?ymadan syrf iimi dkebileyim diye anlataca?ym iimden geenleri! En yakyn arkada?ym a?yk oldu. Bir sevgilisi var ve mutlular. Ufak tefek tuz biber kavgalar ve kyskanlyk krizleri haricinde tabii ki... Arkada?ym her ak?am intiharyn e?i?ine geliyor; kendi kendine a?lyyor, zlyor... Ben de zlyorum onun iin hem de ondan daha ok. Ama o bana "Ben hayatymda o olmady?ynda daha mutsuzdum." dedike elimden hibir ?ey gelmiyor. Oysa typky annesiymi?im gibi o zldke benim iimde fyrtynalar kopuyor. Sevgilisi pek odun. Kyzyn yapty?y onca fedakarly?y, jesti grmez mi bir insan? Grmyor i?te! Kyz oturmu? kara kara d?nyor ?imdi: 14 ?ubatta bir "Sevgililer gnn kutlu olsun!" mesajy atar my acaba diye. Bunu yapyp yapmayaca?yna dair bile ?phelerimiz var. Bana sorarsanyz ocu?un amacy: "Benim bir sevgilim olsun, sykyldy?ymda yanyna gidip bir dudaklaryna yapy?ayym, koluma takyp bir sahilde gezineyim. Sykylyrsam ayrylyrym." Ama gel gelelim "a?kyn gz kr", "gnl bu ota da..." ?eklinde deyimler syralamak lazym geliyor. Kyza bu d?ndklerimi syleyeyim desem, nasyl sylerim? Hem emin de?ilim ki... Bana inanmazsa ok zlrm ya ayrylyrlarsa kendimi sulu hissederim vs. Ve onlar mutlular! yle ya da byle... Kyz sevgilisiyle dershane yky?larynda bulu?acakken kendime gidecek yer aryyorum. "Ben kimin yanyna gidece?im?" sorusunu soramyyorsunuz tabii. Ba?ka bir arkada?ym ise bu en yakyn erkek arkada?ym. Sevgilisi benimle gr?mesini istememi?! Arkada?ym gr?myor ?imdi benimle. Bir ba?ka arkada?ym da birini buldu. O kadar yaky?yyorlar ki... Tatly tatly mesajla?malary o kadar gzel grnyor ki... Ve kuzenim, o da birini bulmu? i?te. O da tatly, ?eker, kr topal ilerliyor. ?imdi en ilgin ?eyi syleyece?im size; hepsi, anlattyklarym ve daha ba?ka olaylar ayny hafta, ayny yedi gn iinde oldu. Ayny hafta iinde evrenizdeki herkesin birer ift olarak kar?ynyza ykmasy buradan yazmak kadar kolay de?il, emin olun. Hele de hepsi birden bana "Hadi syra sende..." ya da "Hadi hadi vardyr senin de" dedike... Ba?ka duygular i?te... Geen gn anneanneme szm vardy; "tamam ykaryrym seni dy?ary, birlikte bir ?eyler yeriz" demi?tim. Hava o kadar gzeldi ki... Bahardan kalma de?il, bahardy sanki. Sahilde bir kafeye oturduk. O biraz yava? yrr, o yrrken etrafyma bakacak ok zamanym oldu anlayaca?ynyz. Elli metrekare iinde elli ift! Hepsi birbirinin orasynda burasynda, duda?ynda, kolunda... Sonra dndm bir kendime bir de anneanneme baktym. Sadece glmsedim ve "gel Kraliem, dikkat et, kaldyrym var orada..."


Yazar Hakkında

oburice
oburice

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun