Tüm Kategoriler


Sayfalar

aresizim

Ben otuz bir ya?yndayym ve bir buuk yyllyk evliyim. Benim sorunum da e?im, ne yapaca?ymy bilmiyorum... Ben evin tek kyzyyym, bir a?abeyim bir de erkek karde?im var. Annemle babam oldum olasy hi anla?amamy?lardyr. Srekli kavga grlt arasynda bydk. Annem ok tatly, ok masum ve evresinde sevilen bir kadyn ama babam annemi her zaman terslerdi. Sonunda annem sinir krizi geirerek drt yyl nce akyl hastanesine d?t. Allaha ?kr oralardan kurtuldu. Bu olaydan iki yyl sonrada e?imle tany?tym. Ba?ta yle tatly, yle iyi biriydi ki kendimi ok abuk kaptyrdym, ona ok gvendim. Tany?tyktan -drt hafta sonra evlenme teklifi yapmy?ty, ben de hemen kabul ettim. Mutlulu?uma inanamyyordum, bugne kadar ekti?im acylaryn mkfaty diye d?nm?tm. Teklifinden iki ay sonra sz- ni?an yaptyk ama szden sonra e?im de?i?meye ba?lady. Kimsenin gnahyny almak istemiyorum ama aileler araya girene kadar her ?ey ok gzeldi. Sz kesildi, ni?an hazyrly?y yapylacakty ki e?imdeki de?i?iklikleri fark ettim. Bazen syledi?i szler bir erke?in syleyece?i ?eyler de?il gibiydi, sanki birinin a?zyndan konu?uyordu. Bu arada e?im Ktahyaly, ben ise Bartynlyyym. E?im Alevi ben Snniyim ama bu bizim iin hi problem olmady. E?im namazynda-niyazynda biridir yani aramyzda bu Alevi-Snni ayrymy hi bir zaman sz konusu olmady, ailesi hari tabii. Bartynly olmamdan pek ho?lanmamy?lardyr, srekli sohbetlerde sz konusu olmu?tur. Oysa ben e?imin ailesini ok sevmi?tim, kayynvalidemi ok tatly bulurdum. Bir de eltim var, beni pek sevmez bunu da zaten her zaman belli eder szleriyle, beni terslemesiyle falan de kaynym var ikisi bekr hala, e?im en kkleri oluyor. Babalaryny on be? sene nce kanserden kaybetmi?ler. E?imin iki de ye?eni var. Byk olan erkek ye?eni benimle konu?maz, yzme bakmaz, ekingen biri. Bir de kyz ye?eni var, o da annesi gibi beni sevmez, srekli laflaryyla i?neler beni, st kapaly hakaretler bile eder ama kimse ona bir ?ey demez. Yeni ni?anlyyken fark ettim; e?imi ailesi ok ezerdi, on alty ya?yndaki kyz ye?eni bile E?im yakynlyk gsterirdi ama kyz hep terslerdi. Eltimle kyzy beni yalnyz yakaladyklarynda e?imin ve kayynvalidemin hakkynda ok kt konu?urlardy ama ben her ?eyi e?ime anlatmazdym. Sonuta yirmi be? senedir yengesi ve ben daha yeni gelindim. Ni?anlylyk dneminde ok ektirdiler bana. Benim ailem ise hibir ?eyimize kary?madylar, sonuta kendiniz yapacaksynyz her ?eyinizi diye. Altyn konusunda bile kary?madylar, kendi aralarynda halletsinler diye ama e?imin ailesinde kary?mayan kalmady ki e?im kendi a?zyyla taky istedi?ini syledi. Babam emekli fazla bir geliri yok ama yine de babam stne d?en grevi yapty. Taky konusunda, benim ailem bana da e?ime de taky taktylar ama e?imin ailesi para takty. O paradan da bir kuru? grmedim stelik onlaryn taktyklary para da altynlar da e?imin aldy?y kredidenmi?, ben yine bir ?ey demedim. Daha ok uzatmaya gerek yok nk yaptyklary saymakla bitmez Btn bunlara ra?men evlendik, nikh gn kamayy bile d?ndm, seviyordum ama ok mutsuzdum. Ne olduysa oldu evlendik i?te, ilk bir hafta iyi geti sonra kavgalar ba?lady. Bir buuk senedir de byle ve bu dnem iinde bin defa canymdan can gitti. Ayrylmayy ok d?ndm ama her defasynda yeni bir ?ans vereyim dedim. Her kavgadan sonra nmde diz ker af diler a?lardy, ben de her defasynda affederdim, kyyamazdym. O a?larken ben de a?lardym. ?u an hamileyim aslynda de?i?ir dedim ama daha da kt oldu her ?ey. Bebe?ime bir ?ey olmasyn, evlili?im bitmesin diye kendime eki dzen verdim. zlsem de beni kyrsa da stne gitmiyor kavga etmiyordum ama e?im nedense ben byle yaptyka beni daha ok zyor. Yedi aylyk hamileyim, ok zor bir hamilelik geiriyorum. Son zamanda da uyku sorunu ba?lady, geceleri uyuyamyyorum ancak sabaha kar?y uyuyorum ve iki- saat sonra uyanyyorum. Karnym ok byd?nden vcuduma a?yrlyk yapyyor ve zor yryorum. A?yr i?ler yapty?ymda karnym a?ryyor ve bebe?imin de huzursuz oldu?unu hissediyorum. Ancak bu e?imin umurunda bile de?il, lafa gelince benim kyzym diyor ama ocu?un e?yalaryny, odasyny falan hep benim ailem aldylar. Geen gn de ?yle bir olay oldu Ben e?imi ok seviyorum ve her yanly?yny hatasyny alttan almaya aly?yyorum. E?im i?teyken ok zlyorum, her gn ararym sesini duymak iin ya da mesaj atarym. Hep sevdi?imi syler sarylyrym ona, srekli ilgilenirim kendisiyle. Bu arada e?imin arkada?lary falan yok, yani e?im ters huylaryndan dolayy pek sevilen biri de?il, kimseyle gr?mez, aramaz, sormaz. Beni de hi aramaz, sevdi?ini kendili?inden sylemez, bana sarylmaz, dokunmaz bile. Geceleri arkasyny dner uyur, hep ben sokulurum, ben perim, ben sarylyrym ona. Geen gn bana yznde nefretle sanki bir sapykmy?ym gibi srekli kendisine dokunmamdan rahatsyz oldu?unu syledi. ok kt oldum, dnyam yykyldy, gururum, onurum yerle bir oldu. Kendisinin cinsel sorunu vardy ama ben hep anlayy?la kar?ylamy?tym ve o sadece kendisini sevdi?im iin bunu yapty bana. Ben e?ime hi bir zaman kary?madym, bir kuru? para istemedim. E?im bir sene iinde 20 bin Euro para yedi ve ben yine bir ?ey demedim. Ben onun ayly?yndan bir kuru? grmem, evi benim aldy?ym parayla geindiriyorum, yeter ki sykylmasyn diye ve onun bana syledikleri bunlar ?imdiyse ok aresizim, ne yapaca?ymy bilmiyorum arkada?lar. Sizce ne yapmam gerekiyor? E?imin beni sevmedi?i kesin, yani o konuyu tarty?maya gerek bile yok. Evi terk mi etmeliyim? Ya bebe?im ne olacak? Kime dany?sam, yardym alsam bilemiyorum Yardym edin ltfen


Yazar Hakkında

linasu
linasu

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun