Tüm Kategoriler


Sayfalar

Kitaplar ve Adamlar

Beni d?ndren kitaplary sevmem gibiydi, hep beni d?ndren adamlara kar?y olan ilgim. Kitabyn sayfalary arasynda kaybolur gibi dinlerdim onlary dakikalarca, saatlerce, gnlerce Hani okursun anlamazsyn, bir daha okursun biraz kavrarsyn ya da yle zannedersin ve gnler sonra tekrar okudu?un vakit aklynda neyin kaldy?yny bulmaya aly?yrsyn, ba?aramazsyn. Ben de ba?aramadym, okudum ama anlamadym belki birok kitaby ya da birok adamy Hayatta edindi?im bence en gzel aly?kanly?ymdyr, bir kitaby okurken beni d?ndren, anlamady?ym ya da sevdi?im yerleri not ederim bir deftere, nk unutmak istemem bana verdi?i o an ki hissi. Sanki geri dnp tekrar okudu?um da defteri, o duygulary yine yakalayacakmy?ym gibi gelir ama hi olmady, yakalayamadym. Yine de elimde birka satyr hatyra olmasy beni mutlu eder, nk e?er yazmazsam unuturum onlary, belle?imden ykyp gider birer birer Sonra ba?ka kitaplar girer araya ya da hayatyma tanyyaca?ym ba?ka adamlar, kimini anlamak ok kolaydyr hemen okursun ve biter, belki ho?una gider ama yine de biter. Bazylary var ki okursun, anlamady?yny bilirsin belki ya?anmy?lyklaryn yetmiyordur o kitaplary ya da o adamlary anlamaya ama yine de vazgeemezsin okumaktan. Bir sre rafa kaldyryrsyn ama hep aklyndadyr anlamamy?ly?yn verdi?i huzursuzluk Ben yylmadan beklerim ki zaman gesin ve bir gn ben o kitaby elime alyp okudu?umda anlayabileyim, tabi bu sadece kitaplarda byle. Oysa bir adamy anlamady?ynda tekrar anlama imknyny bulmak ya ok zor ya da hi yokYazar Hakkında

ikra
ikra

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun