Tüm Kategoriler


Sayfalar

Zamansız Zamanlar

Ortalama bir insan i�in, orta ya? denilebilecek zamana yakyn bir zamanda ya?yyorum. Konuya girmeden evli olmady?ymy �zellikle vurgulamak istiyorum� Bu vurgudan da anla?ylabilece?i gibi konu a?k�
A?kyn her t�rl�s�n� ya?adym. Kimi a?klarym saman alevi gibi yanmadan s�nd� kimisi ise byraktym aky?yna gidebildi?i yere kadar gitti. Hi� birinde de pi?manlyk ya?amadym. Aslynda �ok syk �?yk olmam, hele belli bir ya? �ytasyny a?ynca insan yorgunluk hissediyor ve yava?lyyor. Yediden yetmi?e herkes bilir ki a?k insany yorar.
Konunun �z�ne gelecek olursak ben �?yk oldum. Bu sefer durum farkly aramyzda tamy tamyna on iki ya? var. Ne yazyk ki b�y�k olan taraf benim. O kadar �aresiz bir hal ki ne kadar anlatsam hep i�imde bir bo?luk kalacak.
Kimseye a�amyyorsun bu durumu. Tepki almaktan korkuyorsun. Polat Alemdar (Necati ?a?maz) da de?ilim ki insanlar anlayy?la kar?ylasyn. Tabi bu sadece olayyn giri? kysmy. Biri de �ykyp sormaz my "arkada? bu a?kta kar?ylyk var my?" diye. O da yok� Kar?ylyk da yok. Belki olabilirdi ama treni ka�yrdym. O kadar vahim bir durum ki treni ka�yrdy?ymy bile anlamadym. Sonraki �abalar ise nafile oldu tabi� Y�z y�ze g�r�?melerimizden de bir sonu� �ykmady. Telefon, mesaj falan tamam bir ba?lanty var ama� Ama i?te o kadar. Y�z y�ze halledemedi?im bir konuyu telefonda halledebilece?ime inancym yok.
Bir-iki g�nd�r kendimi r�lantiye aldym. Belki de insanlary sykmamak lazym. Aslynda �ok da sykycy biri de?ilimdir ama kime g�re?
Zamansyz duygularyn, zamansyz odunluklaryn, kendine yontmamalaryn ma?duruyum� Hayyrlysy... Ya?anacak, g�r�lecek daha �ok g�n�m�z var�
Yazar Hakkında

ImPossible

ImPossible


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun