Tüm Kategoriler


Sayfalar

Gönüllü Delilik

Duygularyn mantykta az olan tarafy insanyn b�t�n�ne h�kmediyorsa adyna delilik mi denir? E?er �yleyse ben deliyim. Mantyk olarak kendime uyduramady?ym o ?ey, bedenimin, duygularymyn tamamyna etki ediyor. Belki bunun ady bilimsel olarak delilik de?ildir ama bu d�?�nce beni delirtiyor. Hi� bir mantykly c�mle, kelime ve d�?�nceyi kalbim kabul etmiyor... Bir vir�s gibi bedenime girmi? olan bu d�?�nce beni dengesizle?tiriyor. Kurtulmaya �aly?tyk�a sanki benimle inatla?yyor. Sanki beynimin i�ine ��reklenmi?. Her sabah uyandy?ymda beynimde daha da b�y�d�?�n� hissedebiliyorum. Sanki bana, "benle u?ra?ma!" diyor. Oysa ki bana g�re ben �ok g��l�y�m. Belki de b�y�mesine ben izin veriyorum. Belki de bu ?ekilde beni esir almasy ho?uma gidiyor... Belki de bazy ?eyler i�in �ok erkendi. Belki de ben delirmek istiyorumdur...
Yazar Hakkında

ImPossible

ImPossible


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun