Tüm Kategoriler


Sayfalar

Acınası Şirket Hayatım

Bug�n de her zaman oldu?u gibi sycacyk yata?ymy geride byrakyp i?e geldim. �zel sekt�rde bir firmada satyn alma ile u?ra?yyorum. Yeme?imizi yerken bile bizi yerimizden kaldyryp bir ?eyler isteyen, egolaryna doymayan bir patronumuz var. Tabi ben de dokuz aydyr devam eden bu maceradan yoruldum ve can sykyntysy, ruh daralmasy nasyl ge�er diye ufak bir ara?tyrma yaptym. Ara?tyrma sonucunda da bu siteyi buldum. Artyk ya?adyklarymy i�imde tutmak yerine burada sizlerle payla?abilece?im (�ok mutluyum). Bazen �evreme bakyp �insanlarda ne dertler var sen neyi kafaya takyyorsun?� diyorum ama olmuyor i?te. Adam t�m g�n ?irkette ter�r estiriyor. Dy?ary �ykty?y zaman toplu olarak derin bir oh �ekiyoruz. Kendisi kyrkly ya?lara merdiven dayamy?, bug�n elinde bulunan imk�nlara sonradan sahip olmu? ve egolaryny bizim �zerimizden tatmin eden bir beycik! Kendisine ne kadar kazandyryrsanyz kazandyryn yine de tatmin olmuyor. S�rekli daha fazlasyny istiyor. Tabi biz de k���k bir firma de?iliz, sekt�rde �aly?ty?ymyz on tane kamu kurumu var ve hepsiyle tek ba?yma ben ilgileniyorum. Bazen arka arkaya o kadar �ok ?ey istiyor ki i�imden �Yeter! Ben gidiyorum, kalk kendin yap�� demek geliyor, ansyzyn i?sizlik geliyor aklyma ve vazge�iyorum. Bunlarla synyrly de?il tabi. �aly?ty?ym i? arkada?laryma oranla ve nereden geldi?ini bilmedi?im bir cyvyklykla herkes t�m g�n bombo? otururken onlaryny i?lerini de ben yapyyorum, �Beg�m ?unu yazsana, Beg�m ?unu versene�� Yine ba?ladylar i?te... Her g�n a?layarak geliyorum ben buraya. Yine doldu g�zlerim. Gidip bir sigara i�eyim bari...
Yazar Hakkında

BegumAy

BegumAy


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun