Tüm Kategoriler


Sayfalar

Hayattan Zevk Almıyorum

Sorunum nedir ben de bilmiyorum ama hi� bir ?ey beni mutlu etmiyor� 21 ya?yndayym ve d�rt yyldyr hayatymda biri var. Onunla b�y�d�m diyebilirim. Kendisi 27 ya?ynda� Dy?arydan bakynca herkesin kyskandy?y bir ili?kimiz var. Bir de i�inden g�rseler�
Aslynda ilk ba?lady?ynda her ?ey �ok g�zeldi. �ocukken �ok acylar ya?amy? ve sayesinde onlary unutmaya ba?lamy?tym. Tabi telefonunda mesajlaryny yakalayana kadar� O zaman d�nyam ba?yma yykylmy?ty ne yapaca?ymy ?a?yrdym. Kendisi bana eski kyz arkada?y oldu?unu, pe?ini byrakmady?yny ve kyzyn intihar etti?i i�in onla konu?tu?unu anlatty. Daha sonra o kyzla da g�r�?t�m kendisi de yalanlamady ama bunlary sonradan �?renmem ve o kyzla evlenmeyi d�?�nmesini �?renmem beni �ok �zd�. ��nk� aramyzda o g�ne kadar evlilik lafy bile a�ylmamy?ty. (Hala da a�ylmyyor)
O g�ne kadar saf �?yk olan ben birden de?i?tim. T�m acylarym geri geldi ancak beni aya?a kaldyran da onlar oldu. Bir daha asla eskisi gibi olmadym. Ve evet onu aldattym. Ka� ki?iyle oldu?unu bile bilmiyorum. Saymadym, belki isimlerini de hatyrlamam. Ama sanki t�m acylarymdan kurtulmu? gibiydim. Yakalandym, ink�r ettim hatta ailemi tanymady?y i�in birini babam olarak telefonda bile konu?turdum. Ama o da de?i?ti. Beni s�rekli azarlamaya, bazen d�vmeye ba?lady. Y?in k�t�s� bunlar sinirimi bozsa da bazen ho?uma gidiyor.
Ge�enlerde bir ka� g�n ayryldyk, sonra bary?tyk. Telefonunu kurcalarken yine birka� ki?iyle g�r�?m�? oldu?unu anladym. Onu uyurken byraktym ve ka�tym. Sonra da durumu anlattym. Hepsinin ayryyken oldu?unu, sadece internette g�r�?t�?�n� s�yledi. Ynandym my ben de bilmiyorum... Bana s�zler verdi, benden de s�z istedi. Bir daha asla ayrylmayaca?yz ve yalan s�ylemeyece?iz diye.
Verdik ama ne olur bilmem� Sevgisinden ?�phe etmesem de bu ya?adyklarym beni �ok yordu. Ona g�venemiyorum ve mutsuzum. S�rekli a?lyyorum ne yapaca?ymy ben de bilmiyorum... Biri bana akyl versin...
Yazar Hakkında

BegumAy

BegumAy


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun