Tüm Kategoriler


Sayfalar

Bir Babanın Günlüğünden

Babam birini sevmi? vakti zamanynda. K�yde herkes ona �?yk o ise bir tek sevdi?i mavi g�zl�s�ne. Sevdi?i Leyla gibi sevmemi? ama o Mecnun�dan farksyzmy?. Parasy yokmu? bizim a?y?yn. Lakin yokluk da bilmezmi?. Varsa da harcarmy? yoksa da. Mutlaka bulup bulu?turur �ekip �eki?tirir eksik kalmazmy? hi�bir ?eyden, tabi ki sevdi?i hari�. Hi� konu?amazlarmy?, g�r�?emezlermi?. Anasy, zalim anasy izin vermezmi?. Neymi?? Bizim a?y?yn parasy yokmu?, evi yokmu?, serseriymi?... K�ydeki serserilikten ne olur ki? Tamam, o t�t�n parasynyn tamamyny bir gecede ?ehirde yememeliydi. Ama yemi? i?te. Ne yani? Bir daha my gelecekti sanki d�nyaya. Tamam, hayta o?lanymyz keyfine d�?k�n ama sevmi? i?te deli g�n�l. Serseri g�nl�ym�? aslynda, kendisi de?il. Efk�ryndan gitmi? o gece. Biraz da alkol�n etkisiyle e cepte de para var. Ne bilebilirdi ki ufak, tamam biraz ufaktan fazla bir felekten gece �almanyn bedelinin bu kadara pahaly olaca?yny. T�m parayy masaya vermi? �ykmy?. Tabi bunu t�m k�y�n duymasy zaman almamy?. Evde feryat figan! Koskoca bir yylyn eme?i giden. Nasyl dayansyn ananyn y�re?i. Hele de evde bekleyen onca doyacak bo?az varken. Kyzyn anasy da duymu? bunu tabi. Bahane aramaya gerek yoktu vermemek i�in ama bu da ekme?ine ya? olmu?. Sonu� mu? ?imdi babam annemle evli... O kadyn ise ba?ka biriyle. Ama anneme kadar daha anlatacak �ok ?ey var�
Yazar Hakkında

garbiyeli

garbiyeli


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun