Tüm Kategoriler


Sayfalar

Malın mı Oldu?

K���k bir il�ede ya?ady?ymdan, �evremde ya?anan olaylary rahatlykla g�zlemleyebiliyorum. Bir �niversiteli arkada?ymyz aylardyr bir kyzla �ykmanyn derdindeydi. Bunun i�in de elinden gelen her ?eyi yapyyordu. Aylar sonra ikisini yan yana gidip gelirken g�r�yorum, el ele ya da kol kola girmi? ?ekilde. D�n ak?am o kyz benim evin yakynynda yalnyz ba?yna a?lyyordu. Bir taraftan da telefonla konu?uyordu. Muhtemelen kar?ydaki �ykty?y �ocuk "G�r�?meyeceksin! konu?mayacaksyn!" diyordu. Kyzca?yz hem a?layyp hem de yalvaryyordu. "?u synyf arkada?ym, ?u arkada?ymyn �ykty?y" falan diye a�yklamalarda bulunuyordu kar?ydakine. "Tamam, Facemi�de kapataca?ym!" Ama yalvarsa da �are yok, her dedi?ini yaptyryyordu �ocuk sonu�ta. Ey sevgili karde?im! O kyzy ayar edece?im diye yapty?yn ?aklabanlyklary ne �abuk unuttun? Yki g�n kyzla takyldyn diye mi hemen babasy-kocasy oldun? O kyz senle �ykty diye malyn my oldu? Ey bayanlar� yapty?ynyz nazlar hel�l size. S�r�nd�rebildi?iniz kadar s�r�nd�r�n.�Ezdirmeyin kendinizi!
Yazar Hakkında

mustafa9

mustafa9


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun