Tüm Kategoriler


Sayfalar

Kadın Olmak!

Ne kadar da zormu? kadyn olmak. Ynsan ?ekilden ?ekile girer mi? Yeter Allah a?kyna! Her kafadan bir ses �ykyyor. En iyisi ba?tan anlatmak... Ben babamyn sevmekten dahi sakyndy?y, hep ?ymartmamak i�in tersledi?i k���k kyzyydym. E kolay my �� o?lundan sonra do?an, ge� gelen minik kyz �ocu?u. Hatta �ok �?�memle, �ok hastalanmamla dalga ge�er, bana "g�z eni?i" yani sonbaharda do?an k�pek yavrusu derdi. Annemin syrda?y, dert orta?y, akyl dany?ty?y arkada?yydym. Ama en �nemlisi onun eri?emediklerini, yapamadyklaryny yapandym. Kysaca ben annemin k���k kahramanyydym. Annemin yerine okudum sanki, annem i�in kendi ayaklarym �st�nde durdum. A?abeylerim hangisinden ba?lasam bilemiyorum. �� tane olunca tabi tek kyz olarak i?iniz �ok zor. Su getirmek, g�mleklerini �t�lemek, sevdikleri yemekleri yapmaktan bahsetmiyorum bile. Misal birg�n okuldan bir erkek arkada?ymla okula gidiyoruz daha hen�z on iki ya?yndayym, ?imdi duysalar, g�rseler abilerimin biri kyzmazsa di?eri kyzacak, ���nden biri kesin hesap soracak diye korkmu?tum. �ok iyi hatyrlyyorum da daha hen�z ilkokul ���nc� synyfa gidiyordum, �elimsiz zayyf "�f" desen d�?ecek k���k bir kyz �ocu?uydum. Bir g�n dayak yedim iri yary bir �ocuktan, hem de okulda. Feryad figan a?lyyorum. Her ?eyi anlattym evde anneme de babama da o �� tane b�y�k abime de... Ne mi yaptylar? D�vs�nler istemiyordum, korkutsalar yeterdi benim i�in. �yle de yaptylar, az bir ?ey korkuttular, ger�ekten d�vmediler azycyk bir ?ey korkuttular i?te... Annemin y�z�n� g�ld�rd�m, istedi?i gibi okudum masa ba?y rahat bir i?e girdim. Annem mutlu oldu ben mutsuz... Sonra en �ok istedi?im ?ey oldu ben kendim Anne oldum. Yuvam evim beni seven kocam yanymdan ayrylmayan evimin ne?esi minik bir o?lum oldu. Ama yok kimin umrunda kadynyn kendi istedi?i. Yok efendim o kadar okumu?um; size ne? Kadyn hem �ocuk do?uracak hem de fidan gibi zayyf kalacak. Kadyn sokakta ba?yny kaldyrmayacak yatakta ate? gibi olacak... Yok daha neler! Kamelyondan beter halimiz...
Yazar Hakkında

guelacti

guelacti


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun