Tüm Kategoriler


Sayfalar

Pişmanım

�?yk oldu?um insan ?u anda yurt dy?ynda. G�r�?�yoruz ama aramyzda bir t�rl� duygusal anlamda bir ili?ki ba?lamady. �n�m�zdeki yaz tatile geldi?inde tekrardan g�r�?�p bir ?eylere ba?lama durumumuz vardy�
Bu beni bir erkek arkada?yyla tany?tyrdy. Bulundu?um yere tayin i?leri i�in gelecekmi?. Arkada?yyla g�r�?memi ve ona yardymcy olmamy falan istedi. G�r�?t�k ama gayet resmiydim. �ocuk nasyl olduysa benden etkilendi?ini ve benimle yatmak istedi?i s�yledi. Tabi reddettim.
Bir gece sarho?ken beni evine g�t�rd�. Birer kahve i�tikten sonra bu benimle yatmak istedi. Ben de o anda ondan kurtulamayaca?ymy anlayynca bir anlyk zaafym ve alkol�n de etkisiyle onu rahatlattym. Ne demek istedi?imi anlamy?synyzdyr. Kendisi bana dokunmady, soyunmadym bile� Sadece o i?i yaptym ve rahatlady. Daha sonra sarylyp uyuduk.
Sabah ayylynca ona mesaj atyp yapty?ymyzyn yanly? oldu?unu, aramyzda kalmasy gerekti?ini s�yledim. Bana �Tamam aramyzda kalacak� dedi.
Peki ben ?imdi ne yapmalyyym? Di?erine kar?y duygusal hislerim var. A�yk�a bu olanlary ona anlatsam (ki nasyl anlataca?ym onu da bilmiyorum) nasyl bir tepki verir kestiremiyorum� A�yk�asy anlatmaya cesaret edemiyorum da� B�yle bir ?eyi nasyl yaptym kendime �ok kyzyyorum ve tarifsiz pi?manlyk i�indeyim. Yn?allah verdi?i s�z� tutar da aramyzda kalyr� Yoksa ne yaparym bilemiyorum�
Yazar Hakkında

didar

didar


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun