Tüm Kategoriler


Sayfalar

Dengesiz İlişki

Facebook�ta biriyle tany?tyk. Ylk g�n biraz yazy?tyktan sonra hemen telefon numaramy istedi. Israr edince vermek zorunda kaldym. Gece-g�nd�z konu?maya ba?ladyk. Bir ay boyunca bana telefonda asyldy. Benden ho?lanyyor gibiydi. Benle bulu?mak istedi?ini falan s�yledi ben her seferinde kabul etmedim. Bir g�n tamam bulu?alym dedim. Bu sefer de o beni ekti. Sa�laryny kestirmi?, mazeret olarak bunu s�yledi. Bir zaman sonra o bana bulu?alym dedi?inde ben bulu?madym i?lerim var diyerek mazeret uydurdum. Sonra bu bana daryldy. Mesaj yazdym cevap vermedi. Bir s�re �nce de mesajyna yirmi dakika ge� cevap verdi?im i�in k�sm�?t�. O zamanda aynysyny yapmy?ty. S�zde bana ceza veriyormu?. Ben de sinirlendim �bir daha bana mesaj yazma!� dedim. Dedim ama ben bunu hep yapyyordum o da yazmamazlyk yapmyyor bana mesaj yazyyordu. Bu sefer �yle olmady hi� mesaj yazmady. Gece Facebook�ta a�ykty, yazdym iletimi g�rd� ama cevap vermedi. Ertesi g�n bulu?alym diye mesaj yazdym yine cevap vermedi. Aradym telefonunu a�mady. Israrla arayynca a�ty, �Neden cevap vermiyorsun?� diye sordum kyzdyryyorsun beni dedi, bana so?uk davrandy ben de konu?mak istemiyorsan kapat dedim y�z�me kapatty. Ertesi g�n bana nerdesin bulu?alym diye mesaj yazdy. Ben de o hakkyny kaybettin eve gidiyorum dedim. Peki �yle olsun dedi� Ak?ama dayanamayyp mesaj yazdym. Bana d�zg�n davranmyyorsun, k�t� davranyyorsun dedim. Bana hak ediyorsun dedi. Ba?ka da mesajlaryma cevap yazmady. Ertesi sabah �sensizlik i?kence� ak?am da �ben �abuk vazge�iyorum, neden b�yle yapyyorsunuz?� diye tweet atmy?. Ne yapty?yny anlayamyyorum L�tfen bana akyl verin...
Yazar Hakkında

vazgecgonul

vazgecgonul


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun