Tüm Kategoriler


Sayfalar

Bizi Ateşe Attım

Bir insanyn hayatyna mal olacak bir hata yaptynyz my? Bunu en k�t� ?ekilde ya?amy? biri olarak, hayatym boyunca vicdan azaby �ekecek olmam beni �ok d�?�nd�r�yor. Elimde de?ildi bu ama, insan nereden bilebilir ki ba?yna gelecekleri? Bir insanyn syrf sizin i�in canyndan vazge�iyor olmasy... Ba?yma gelmesini istedi?im en son ?ey bu. Sonrasy benim i�in kabus olup �ykacak. Onun beni k�t� diye bilmesi, daha da yakyyor canymy. Ama t�m bunlary hakedecek bir ?ey yapmy? olmalyyym diye d�?�n�yorum. Artyk ne diyece?imi de bilemiyorum. Ystemeye istemeye kendimi ve ba?kasyny ate?e attym. Tek s�yleyebilece?im ?u; bu saatten sonra bir daha asla...
Yazar Hakkında

sngl_

sngl_


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun