Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ne?e Dolacak Ynsan (23 Nisan)

ncelikle bu bayramyn tarihi srecine bir gz atalym. Bu bayram; TBMMnin ayly?ynyn birinci yylynda kutlanmaya ba?lanan 23 Nisan Mill Bayramy ve 1 Kasym 1922de saltanatyn kaldyrylmasyyla, nce 1 Kasym olarak kabul edilen, sonra 1935te 23 Nisan Mill Bayramyyla birle?tirilen Hkimiyet-i Milliye Bayramy ile Himaye-i Etfal Cemiyetinin 1927de ilan etti?i ve ilki Atatrkn himayesinde dzenlenen 23 Nisan ocuk Bayramynyn kendili?inden birle?mesiyle olu?mu?tur. 12 Eyll dneminin Milli Gvenlik Konseyi bu bayrama resm olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayramy" adyny vermi? mi?. Yaptyklary iyi ?eylerden birisi olsa gerek.
Bayramyn temel olarak kutlanma manty?y ve bayram olarak ilan edili?i, saltanatyn kaldyrylmasy ve egemenli?in kayytsyz-?artsyz millete verilmesidir. Ben bu saltanatyn kalkma kysmyna biraz takyntyly kaldym ama neyse konumuz siyasetten ok bayramyn anlam ve nemi.
Bu bayramyn ilk kez anlamyny henz ilkokul birinci synyftayken, kulaklary ynlasyn ilkokul ?retmenim Zerrin Bozkurtun beni 23 Nisan trenlerinde ?iir okumam iin semesi ile kavramaya ba?ladym. Tarih 23 Nisan 1984 O zamana kadar herhangi bir fikrim yoktu. ?u anki aklym olsa ?iir okumak yerine makale yazyp okuma konusunda pazarlyk yapabilirdim. Ama sizler de takdir edersiniz ki her ne kadar ocuk bayramy olsa da yle bir pazarlyk seene?inin tarafyma verilmeyece?i %100 ihtimalin her rakamyna tekabl etmekteydi. Elimiz mahkm yktyk okuduk ?iiri, alky?lar falan Ylk anda ok itici bir faaliyet gibi gelse de sonradan anladym ki kyzlar ?iir okuyan erkeklere acayip ilgi gsteriyor Bunu ben ta o zamanlar anlamy?tym. Boyum 120 santim civaryndaydy, ba?ka bir ekici ynm de yoktu yani.
Tabi sonraki yyllarda ben biraz palazlandym, Zonguldak Valisinin koltu?una oturmak istedim 86nyn 23 Nisanynda ama olmady ok trip yaptym Zerrin ?retmenime, bir hafta konu?madym kendisiyle Ama sonradan farkyna vardym ki umurunda de?ildi Boyum halen 130 santim civaryndaydy ve ben en arka syrada oturmaktaydym
Ayny yyl TRTde 23 Nisan programynda Halit Kyvan Arjantinli ocuklarla sohbet ediyordu. Sanki malum olmu?tu Arjantinli melez ocu?a, Biz futbolda Dnya birincisi olabiliriz ama siz Trkler dostlukta dnya birincisisiniz (misafir kaldyklary aile kesin bunlara sabah-ak?am Trk yemekleri yedirmi?, a?zyndan bal damlyyordu ocu?un) ve bence bu ok daha gzel bir ?ey dedi. O yyllarda anket yapylsa dnyada sevilme oranymyz %15i gemezdi Kybrysa ykaly daha 12 yyl olmu?tu O kadar dosttuk ki, birbirimizi yemekten 12 Eylle sebebiyet vermi?tik. Arjantinli ocu?a kim syletmi?ti bu cmleleri bilmiyorum ama Arjantin o yyl futbolda Dnya ?ampiyonu oldu. Biz ise Do?u ve Gney Do?umuzda kanly bir srece girdik.
Sonu blmnde ise; Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayramynyn btn ocuklara mutluluk getirmesini diliyorum Sadece okullarda ?iir okuyup makam koltuklarynda oturtulan protokol ocuklaryna de?il, k?yt mendil(selpak) satanyndan ayakkaby boyayanyna tiner ekip uu?a geeninden ?iddet grp sakat byrakylan ocuklara da mutluluk getirmesini temenni ediyorum Birde emeki ocuklar var ki onlaryn bayramlary haftalyklaryny alyp iinden 35 lira koparyp cafelerde Play Station oynadyklary zamanlardyr diye d?nyorum Nice(nays) pas evlat Sper gol
Saygylarymla

Orjinalden Alyntydyr...

Yazan: Sword76, Kategori: Gncel, Tarih: 22.04.2010


Yazar Hakkında

Sword76
Sword76

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun