Tüm Kategoriler


Sayfalar

İlk Görüşte Aşk Gerçek mi?

Hayatymda kimseye kar?y ilgi duymadym ama ilk defa birine kar?y ne yapaca?ymy bilemedim. Onunla ilk defa bankada hesap a�arken tany?tyk. Ben adamy imam sandym belki �ocuk�a ama �yleydi... Sonra gi?edeki kadyn hesaby dy?arydan bizim a�aca?ymyzy s�yledi. Ben bilmiyordum, nerden bilebilirim ki� Sonra ikimiz de ATM�nin ba?yna gittik. Ylk syrada bendim, nasyl yapaca?ymy bilmedi?imi yardym etmesini istedim. O da �tamam, ben de bilmiyorum ama yardym etmeye �aly?yrym� dedi. Hesaby ne i�in a�ty?ymy sordu. Ben de "yeni atandym, maa? i�in" dedim. O da �ben de yeni atandym� dedi, g�ld�. Sonra ATM�de benim i?im bitti hesaby onaylatmak i�in yukary �yktym. �ykarken d�n�p oldu?u yere baktym, o da bana bakyyordu. Sonra i?im bitti a?a?y indim tekrar te?ekk�r etmek i�in ama o yoktu, gitmi?ti. Oradan �aly?ty?ym hastaneye gittim. On be? g�n sonra onu hastanede muayene i�in syra alyrken g�rd�m, ?a?yrdym. O da ?a?yrdy ama onla konu?amadan gittim. Sonra �niversite �?rencileri staja ba?lady, i�lerinden kafama uyan birisini yanyma almak i�in onlarla sohbet ederken o geldi �merhaba� dedi sonra bir daha, bir daha� Onu g�rd�?�me �ok sevinmi?tim ama ?a?kynlyktan bir ?ey diyemedim. Ona sadece �merhaba� dedim. Sonra her gitti?im ortamda onu g�rd�m. �?rendi?im kadaryyla okudu?um �niversitede �?retim �yesiymi? ?imdi de do�entlik i�in Erzurum�daymy?. Oysa ben onu okulda hi� g�rmemi?tim, ben okula gece gidiyordum o ise g�nd�z gidiyormu?... Sizce ben ne yapmalyyym? Onu sevmeye i�ten i�e devam my etmeliyim yoksa byrakmaly myyym bilmiyorum�
Yazar Hakkında

dalya

dalya


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun