Tüm Kategoriler


Sayfalar

Üçlem

Para my, aile mi, sevgili mi? Kafam karmakary?yk...Yapty?ym her se�im bir ba?ka tarafy zedeliyor... Sevgilim seni �ok seviyorum ama ailemi de �ok seviyorum. Bu �ok normal...
Bu sene okulum bitiyor ve �aly?maya ba?layaca?ym... Ailem ba?ka ?ehirde sevgilim ba?ka bir ?ehirde... Yki tarafta beklenti i�inde... Kimle ya?amam gerekiyor bilmiyorum... Sevgilimle ba?ka yepyeni bir hayat kurmak isterken ailemi nasyl umursamadan ba?ka bir ?ehre yerle?irim? Ama ailemle ya?arsam da sevgilimle olan ili?kim bozulacak ��nk� o ailesiyle de?il benle ya?amak istiyor. Bilmiyorum� Sevgilim ailemin ya?ady?y ?ehirde ailem sevgilimin ya?ady?y ?ehirde yapamaz... Ya ben ne olaca?ym? Benim hayattan beklentilerim, benim hayallerim, benim tutkularym, benim inan�larym ne olacak?
Sorumluluklardan ka�arken s�rekli, ?imdi okulun bitmesiyle beni syky?tyrdy... Ben nerde olmalyyym bilmiyorum...
Bunun dy?ynda ailemin sevgilimle olan ili?kim nedeniyle su�layycy sitemlerinden nefret ediyorum... Bu benim �zel hayatym; 22 ya?yndayym. Neden saygy duymuyorsunuz, neden bu kadar zor? Ben mutluysam, o mutluysa sorun ne? Vicdan yapyyorum, beni su�ladyklarynda mahvoluyorum... Ben onu �ok seviyorum o da beni... Ben kendi hayatymy ya?amak istiyorum ama bu o kadar da kolay olmuyor... Olmuyor i?te!
Sevmek sorumluklaryn artmasyna yol a�yyor... Sevilmek ise benim i�in her ?eye de?iyor... Ama ben ger�ekten su�lanmak istemiyorum!
Yazar Hakkında

lulu

lulu


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun