Tüm Kategoriler


Sayfalar

Duyguların Esiri

Uzun zamandyr devam eden bir ili?kim var. Kimi zaman �ok iyi kimi zaman ise k�t�y�z. Ayny zamanda birka� aydyr bir ofiste �aly?yyorum. Yazmama sebep olan ?ey ise beraber �aly?ty?ym arkada?yma kar?y olan duygularym. Devam eden ili?kimin uzun s�resinden mi, i? arkada?ymla ofiste �ok syk beraber zaman ge�irmemizden mi, projelerde s�rekli beraber �aly?mamyzdan my bilmiyorum, ona kar?y koyamyyorum? G�rd�?�mde kalbim yerinden �ykacak gibi oluyor. Bazen ise �ok b�y�k pi?manlyk duyuyorum. Hayatymdaki ki?iye ihanet ediyormu?um hissine kapylyyorum. �n�m�zdeki hafta b�y�k bir i? yeme?imiz var ve o arkada?ym bana yemek sonrasynda beraber bir ?eyler i�mek istedi?ini s�yledi. Ge�i?tirici bir cevap verdim. ?imdi e?er o da benim hissettiklerimi hissediyorsa ki buna eminim, hislerini bana a�yklady?y zaman nasyl bir tavyr sergilemeliyim? Ya da hi� konu?mazsa ben artyk duygularymy a�yklamaly myyym? �ok kararsyzym. Hayatymdaki insany kaybetmeyi de g�ze alamyyorum. Ben ne yapmalyyym?
Yazar Hakkında

kaprisli

kaprisli


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun