Tüm Kategoriler


Sayfalar

Babam ve İhanet

Aslynda her ?ey iki yyl �ncesine dayanyyor. Yki yyl �nce, babam benim i�in m�kemmel bir babaydy ve evleneceksem evlenece?im adam babam gibi bir adam olmalyydy. Belki b�t�n kyzlar b�yle d�?�n�r, bilmiyorum. Anneme olan ilgisi hep ho?uma giderdi. Sonra ne oldu bilmiyorum artyk babamyn eskisi gibi olmady?yny fark ettim, geceleri uykumdan babamyn sesiyle uyanyyordum ve bazen saatlerce yata?yn i�inde oturup susmasyny bekliyordum. Hep su�lanyyordu annem� Yine de a?zyny a�yp tek kelime etmiyordu. Kadynlyk acizlik de?ildi, bunu bilmiyordu. Zaman ge�ti aradan, bir pazar sabahy babam hepimizi uyandyrdy. Anneme bir ka?yt verip bo?anmak istedi?ini yazmasyny ve kar?yly?ynda hi�bir ?ey istemedi?ini yazmasyny s�yledi. Bunlary s�yleyen benim babam olamazdy. Annemden ka?ydy aldym ve isterse kendisinin bo?anaca?yny, bo?anmak istese bile bunun bu kadar kolay olamayaca?yny s�yledim. O an ki bana baky?laryny hi�bir zaman unutamam. Hayatynda kesin ba?ka biri var diyordum. Yoksa bir insan bu kadar kysa s�rede nasyl b�yle de?i?ebilir ki?
Bu olaylaryn ardyndan amcamy kaybettik, o acynyn i�inde daha acy olan bo?anma mevzusu rafa kalkty. Babam eskisi gibi olmady?y halde annem hala gereksiz espriler yapyp ortamy yumu?atmaya �aly?yyor. Annemi ger�ekten garipsiyorum belki annem gibi d�?�nemiyorum fakat hala nasyl onun yanynda kalabiliyor ve hi�bir ?ey olmamy? gibi davranyyor ger�ekten garip. Ben mi? Ben hala babamla konu?muyorum ve iyi ki Allah her duamyzy kabul etmiyor. Yoksa babam gibi bir adamla evlenmek zorunda kalabilirdim.
Yazar Hakkında

meralan

meralan


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun