Tüm Kategoriler


Sayfalar

Eskidendi, Çok Eskiden!

Çok büyük bir aşkla evlendik. Ben �yle sanyyordum ya da... O da en az benim kadar �?yk sanyyordum. Oysa ben �ok �?ykmy?ym, �ok sevmi?im. Hep ba?ymyn �zerinde tuttum onu. Hi� rencide etmedim? Nasyl derler, pamuklara sardym sarmaladym, kalp aty?ymdy o benim... Her arkada?ynyn imrendi?i kadyndym... En ?iddetli kavgalary ya?adyk, beraberinde en ?ehvetli sevi?melerle... O da seviyordu ama benimki tutkuydu... Sonra r�ya bitti! Aldatylmadym! Sanyrym herkes bunu d�?�nd�� Hayyr asla aldatylmadym, bazen �aldatsa daha iyi olurdu belki� diye d�?�n�yorum. Ben onun beni, benim onu sevdi?im kadar sevmedi?ini, fedak�rlyk etmedi?ini anladym. Annesinin yyllarca b�t�n �irkefliklerine, ailesinin cehaletine vs. her duruma sadece onu sevi?im tahamm�l ettiriyordu. Hep ailesini savunuyordu. Hep ilk su�u bende arardy. Oysa ben onu t�m su�uyla ko?ulsuz, ?artsyz severdim. En yakyn arkada?y bana asylyrken, e?imi k���msedi?inde, �o nasyl seni kandyrdy, senin gibi hatun nelere layyk�� dedi?inde dahi �demek ki kandyrabilecek numaralary varmy? e?imin, kadyn ruhundan anlyyormu? kocam, do?ru se�im yapmy?ym� diye dehledim. Hi� haksyz olmazdy kocam. O benim kocamdy ��nk�, o benim a?kym, o benimdi her ?eyden �nce ve benim olan en kyymetliydi her zaman... �ok b�y�k bir karamsarly?a d�?t�m, alty ay gibi uzun bir s�re mesafe koydum e?ime. Ne cinsel ili?ki, ne sevgi, ne bir ?ey uzunca bir zaman... Yalvardy, a?lady bir erkek ne kadar k���lebilirse k���ld� kar?ymda. �fkem, hyrsym dinmedi. Sevmi?tim ben onu; ate? gibi, kor gibi, deli gibi... Mevlana�nynki gibi; yana yana d�ne d�ne... �ok kyryldym. ?imdi e?im m�kemmel e? adayy. Ailesi, annesi, �evresi hi� m�him de?il. �nceli?i benim, benim mutlulu?um. Ger�ekten her kadynyn birlikte ya?amak isteyebilece?i bir erkek� Gelin g�r�n ki kyrgynym ben! �ok huzurluyuz, ?u anda �ok mutluyuz ama i�imdeki kyrgynlyk ge�miyor. Neden ge�miyor? Neden eskisi gibi de?ilim? Neden bozuldu b�y�? Bunun b�t�n su�lusunu e?im olarak g�r�yorum ve bu b�y�y� bozdu?u i�in sanyrym ona �ok kyzgynym... Peki ben toparlanmak i�in, bu karamsarly?y �zerimden atabilmek i�in ne yapmalyyym?
Yazar Hakkında

kolpa

kolpa


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun