Tüm Kategoriler


Sayfalar

Biri Müziğin Sesini Açabilir m...

Bazen kendimi bo?lukta hissetti?im zamanlar oluyor. Kapatyp g�zlerimi hayatymy sorgulamaya ba?lyyorum. Olmak istedi?im yere ne kadar yakynym? Peki ya olmak istedi?im ki?iye? Hepsi �ok uzakta geliyor, imk�nsyz ve ula?ylmaz. Sanki �n�mdeki engeller g�n ge�tik�e �o?alyyor gibi. Kurdu?um her hayali kysytlayan bir ailem varken dy?arydaki insanlardan ne bekleyebilirim ki? �Anne ben bir yazar olmak istiyorum� dedi?imde duymak istedi?im cevapla, duydu?um cevap neden bu kadar uzak birbirine?
Kalypla?my? d�?�ncelerden de �ok sykyldym. Ynsanlar bir t�rl� zek�nyn sadece �matematik�ten ibaret olmady?yny anlamyyorlar. H�lbuki oturup biraz ara?tyrsalar beynin farkly zek� ve yetenek b�l�mleri oldu?unu g�r�rler. Belki benim beynim m�zi?e yatkyn, neden o Parabol sorularyny ��zmek zorunda oldu?umu s�yl�yorlar ki? Ve �o?u insanyn da dikkatini ?u �ekmez, o sa�ma synavlarda birinci gelip ekranyn kar?yna ge�en �?renciler iki kelimeyi bir araya getiremez. Fakat kimse onlaryn bu zaafyny g�rmez, ne de olsa �onlar� matematik ya da fizik ��zebilen insanlardyr.
Hi�bir zaman onlaryn yerinde olmak istemedim ya da onlary kyskanmadym. B�t�n o insanlara kar?y hissetti?im tek ?ey �acymak� oldu. Makinele?mi? bir insan olmak yerine, ula?ylmaz hayalleri olan, m�zi?i hissedebilen, resmi yorumlayabilen, kitap okuyan ve matematik ��zemeyen bir �aptal� olmayy tercih ederim.
Dikkat ettiyseniz bu tarz insanlaryn hayatlary da �ok syradandyr. Ynsanlarla ili?kileri kopuk ve hayattan uzak ya?arlar. E?lence kavramyndan yoksundurlar. Belli bir plan �er�evesinde ger�ekle?en planly bir hayatlary vardyr. B�yle olmayy kim ister ki? Tanry seni d�nyaya �ya?aman� i�in g�nderdiyse ve �ya?amak� kavramy i�in bir�ok olanak sunduysa onu sorgulamak kime d�?er ki?
Onlary yargylamyyorum da sadece onlarla kyyaslanmak istemiyorum. Benim de artylarym var ama neden g�rmek istemiyorlar? Ynsanlaryn be?enisini de almak istemiyorum, istedi?im tek ?ey tutkularymy ya?amak i�in biraz daha imk�n. Elimde olan tek ?eyse fazlasyyla �g�r�lt��. Susmalaryny istiyorum! Ynsanlaryn sesini duymak istemiyorum, biri m�zi?in sesini a�abilir mi? Notalara saklanmalyyym, hayallerim beni bekliyor�
Yazar Hakkında

dreamer

dreamer


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun