Tüm Kategoriler


Sayfalar

Sen Benim Her Şeyimsin

Seni mutlu edemiyorum, bu y�zden de �ok mutsuzum... Sen bana, seni mutlu edemedi?imi s�yledi?inde ne hissediyorum sence? B�t�n bir g�n, b�t�n bir hafta nasyl ge�iyor? �Ayrylmak my istiyorsun?� diye soruyorum, susuyorsun... Bana apolitik oldu?umu s�yl�yorsun, benden tiksindi?ini s�yl�yorsun, ne kadar basit bir kyz oldu?umu s�yl�yorsun... Her ?ey ortada ama benden bekleme... Nasyl a?zymdan �ykar o kelimeler, ah o kelimeler... Sana ayrylalym diyemem, diyemem! �Sen benimsin, sana a?y?ym� falan derken sahte sevgili s�zleri mi sandyn? Ben, sen gidince kimsesiz kalyyorum. Neden biliyor musun? Sen benim ailemsin, sen benim �lkemsin, sen benim topra?ymsyn, �l�mden korkmady?ym yanymsyn, sen benim ?u hayattaki ya?ama g�c�m, enerjimsin...
Sen gidince pili bitmi? oyuncak bebek gibi kalyyorum... Bo? g�zlerle hareketsiz bedenim �ylece evrende duruyor, yokmu? gibi... Tek g�zel kelimenle kalbim atmaya ba?lyyor. Senin bana g�zel bir kelime s�ylemeni nasyl �zl�yorum bilemezsin... Bana kaba davranyyorsun, kyryyorsun �stelik hep beni su�luyorsun. Sana ayrylalym dememi de benden bekliyorsun ama ben yine de ayrylamyyorum...
Kendime acyyorum... Kendime senden daha �ok a?lyyorum. Kendimi �zel hissetti?im zamanlary �zl�yorum. Hi� kimse ve hi� birisiyim... Ayrylmamy? olsak da sen yoksun. En �ok sen mutlu ol diye senden ayrylmak istiyorum ama yine de yapamyyorum. E?er sen otob�se binmeden �nce seni son kez g�r�p �pece?imi bilseydim, emin ol o kadar kysa tutmazdym...
Belki de ayrylmamyz bana daha �ok yarayacak. Ama ben, sen gidersen kimseyi b�yle sevemem. �ok ?ey �?rettin bana. Bazy �?rendi?im ?eyleri bilmiyorum ama hissediyorum... Seni ger�ekten �ok �zl�yorum.
Yazar Hakkında

lulu

lulu


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun