Tüm Kategoriler


Sayfalar

Bir Düş Düşlüyorum

Aslynda bunu yazmadan �nce d�?�nd�m. B�yle bir �lkede b�yle insanlara derdimi anlatamam dedim ama eminim ki aranyzda beni anlayacak bir �ok ki?i olacaktyr. Konuya direk ba?lyyorum. Hep k���kken sorarlar bize: "B�y�y�nce ne olmak istiyorsun?" Ytiraf etmek gerekirse uydurma cevaplar verdi?imi hatyrlarym hep. Neden mi? ��nk� benim hayal etti?im mesle?i anlayabilecek ebeveynlerim yok! Bunu yyllarca ve defalarca idrak etsem de kafamdaki ?ey hi� de?i?medi. Evet halen o kafamdaki d�?�nce devam ediyor. Oyuncu olmak... Eminim ki birg�n bir b�y�?�me konuyu a�sam beni hafife alyp Hollywood´la �ok alakadar oldu?umu s�yleyecektir. Babama s�ylemeye asla cesaret edemem. Benden bir doktor bir avukat, kysacasy namuslu ve �ok para getiren meslekler bekliyor. Bir�ok geri zihniyetteki ebeveynin d�?�ncesi de bu. Halbuki ben Hollywood´da en pop�ler aktrislerden olmak istiyorum. Ynsanlar beni, �zel hayatymy, filmlerimi, �d�llerimi konu?sun istiyorum. Bence bunlarda istenilse namuslu ve sizin de bildi?iniz gibi acayip miktarlarda para kazandyran bir meslekler. Evet �ok g�zel de?ilim! Ezberim de pek iyi de?il. Ama bir�o?umuz Hollywood �nl�lerinin makyajsyz, bakymsyz ne kadar �irkin oldu?unu biliyoruz. Onlara kyyasla ben kendimi �o?u zaman g�zel buluyorum. Ufak tefek kusurlarym dy?ynda pek de k�t� sayylmam. Ezber de oyunculu?un ana temasy de?il bug�nlerde, hepiniz g�r�yorsunuzdur. G�zelsen, giri?imciysen, ?ansyn da varsa �n�n a�ylyyor. ?ahsen �o?u zaman kendime neden olmasyn diyorum.
Biliyorum, bu kadaryny okudunuz ve size �ocuk�a, aptalca ve imkansyz geldi anlattyklarym. �stelik bir T�rk´ten gelmi? bir hayal olmasy i?i zorla?tyryyor de?il mi? Ama Sibel Kekilli gibi isimleri hatyrlayyn. T�rkler eskideki gibi dy?lanmyyor artyk. Ben Hollywood´u seviyorum. D�nyaca tanynmak istiyorum diye de dinimi, �lkemi de?i?tirmeye niyetim de yok. Ylluminati gibi sa�malyklara da katylmam. Ama ?imdiye kadar yazdyklarym ne kadar inandyrycy bilmesem de ben ger�ekten bu mesle?i istiyorum. �o?u zaman yyllar sonra oturup bunlara g�lece?imi, ilerde i?siz, mutsuz bir hayat ya?ayaca?ymy d�?�n�yorum. A?lyyorum, a?lyyorum... Bunlar en k�t� kabusum oldu. Bunlar ilerlerken meslek se�imlerim de yakla?acak. Bilmiyorum bu aileyle, bu ko?ullarda hayalimin milyonda ka�yny ge�ekle?tirebilirim. Tek bildi?im ?ey mutlu olmayy istedi?im ve mutlulu?un da benim i�in bu meslekten ve hayallerimden ge�ti?i...
Yazar Hakkında

sukugunluk

sukugunluk


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun