Tüm Kategoriler


Sayfalar

Sevgili Şuku!

Hayali arkada?ymyn ady, ?uku. Komik ama onunla konu?uyormu? gibi yapmak beni rahatlatyyor. Bug�n canym sykyldy ve yine hayatym hakkynda yazmak istedim ya da hayatymy bir tartmak istedim de denilebilir.
Bir�ok insan gibi bende mutsuz oldu?umu d�?�n�yorum. Neden mi? �ncelikle mutlu olmanyn yolu evdeki aile ortamyndan ge�iyor. Ailen mutsuzsa veya sen mutsuzsan bunun onlara da yansydy?y bir ger�ek� ?�yle ba?layalym konuya, yakyn bir tarihte benim i�in �ok �nemli olan bir synava girdim. Ger�ekten e?itim hayatym i�in �nemli bir synav bu. Nedense synavyn adyny s�ylemek istemiyorum ��nk� s�ylersem k���k oldu?umu d�?�n�p belki bazylarynyz ciddiye almazmy? gibi geliyor. Her neyse, belki de yine kuruntu yapyyorumdur. Ne diyordum? Synav... Y?te benim bu synavym baya?y bir k�t� ge�ti. Son aylarda a?yrlyk verdim �aly?maya, ondan �nce daha serbest davranyyordum kabul ediyorum bunu. Ama benim kadar u?ra?mayyp, �aly?mayyp sevgili edinen (ho? ben istesem de edinemem zaten), dy?arylarda gezinen arkada?larym vardy. Benim puanymdan iki-�� puan d�?�k almy?lar. Bu bana �ok koydu. Onu da ge�tim, benden onbe? puan y�ksek alan var yahu! �Ne halt yedim!� dedim kendime... O arkada?larym adyna tabi ki seviniyorum da, kendime de bir hayli acydym. Synavdan �nceki gece bile ders �aly?ty?ymy, sabaha kadar uyumady?ymy, synavdayken a?lady?ymy bilirim ben� Dedim ya ?uku ��ok kuruntu yapan, strese giren insan tipiyim ben�� Bu halde girmemde etkiledi herhalde synav sonucumu ama artyk olan oldu. Yapaca?ym bir ?ey yok, biliyorum ama ben hala �z�l�yorum bu duruma. Zaman zaman e?itim sistemini su�lasam da, ben de hatalyyym. Bu i�ime bir derttir oturdu. Mutlu de?ilim ben bu synav y�z�nden. Tabi mutsuzlu?umun ba?ka sebepleri de var, �nceki yazymda s�yledi?im gibi� Ama bu da beni �ok etkiledi. Etkisinden kurtulamyyorum ?uku. Y�ime kapandym ve birka� ay daha �nceden �aly?maya ba?lamady?ym i�in kendimi su�luyorum. Synav g�n� ya?adyklarym i�in �z�l�yorum.
Bilmiyorum nereye kadar gider bu mutsuzluk. Ama surat asmamdan herkes rahatsyz olmaya ba?lady. Hani dedim ya ?uku �Aileyi de etkiliyor.� diye, aynen �yle oluyor. Onlarda bana kar?y kyzgynlar ve �zg�nler bu y�zden. Bilmiyorum beni anladynyz my? Ya da ?u lanet olasy synav psikolojimi�
Yazar Hakkında

sukugunluk

sukugunluk


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun